Please sign in to see the alerts.
Project website joinpeertube.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar chocobozzz User avatar JosephK
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 only
Source code repository https://framagit.org/framasoft/peertube/joinpeertube.git
Repository branch master
Last remote commit Remove v3 block edf2e48
Chocobozzz authored yesterday
Weblate repository https://weblate.framasoft.org/git/joinpeertube/main/
Filemask src/locale/*/LC_MESSAGES/app.po
Languages 38
Source strings 836
Source words 16,459
Source characters 114,127
Hosted strings 24,517
Hosted words 458,271
Hosted characters 3,147,386
User avatar mkljczk

Translation changed

joinpeertube / mainPolish

If you want to support PeerTube, you can <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://soutenir.framasoft.org/en">support Framasoft with a donation</a>, but also by helping others to discover and <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://joinpeertube.org/">learn more about PeerTube</a> and our projects: sharing is caring!
Jeżeli chcesz wesprzeć PeerTube, możesz <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://soutenir.framasoft.org/en">wesprzeć Framasoft darowizną</a>, a także pomóc innym poznać i <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://joinpeertube.org/">dowiedzieć się więcej o PeerTube</a> i naszych projektach.!
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

If you want to support PeerTube, you can <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://soutenir.framasoft.org/en">support Framasoft with a donation</a>, but also by helping others to discover and <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://joinpeertube.org/">learn more about PeerTube</a> and our projects: sharing is caring!
Jeżeli chcesz wesprzeć PeerTube, możesz <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://soutenir.framasoft.org/en">wesprzeć Framasoft darowizną</a>, a także pomóc innym poznać i <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://joinpeertube.org/">dowiedzieć się więcej o PeerTube</a> i naszych projektach.
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

More details on our plans can be found on the <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/projects/6">PeerTube Github page</a>. Please note that these are the main features and developments. They can evolve due to circumstances, contributions, timings, etc. To be informed of any change, <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://framalistes.org/sympa/subscribe/peertube-newsletter">subscribe to PeerTube newsletter</a>.
Więcej o naszych planach możecie znaleźć na <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/projects/6">stronie PeerTube na GitHubie</a>. Zapamiętajcie, że są to główne funkcje i plany na rozwój. Mogą się one kształtować z różnych powodów. Aby być informowanym o zmianach, <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="https://framalistes.org/sympa/subscribe/peertube-newsletter">zasubskrybuj newsletter PeerTube</a>.
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

This is already a lot, and we can't wait to implement those features!
To już dużo i nie możemy doczekać się implementacji tych funkcji!
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

Coordination with, support and contributions to external developments (clients, plugin, etc.)
Koordynacja, wsparcie i wkład w rozwój z zewnątrz (klienty, wtyczki itd.)
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

Subscription to channels/accounts from an instance
Subskrybowanie kanałów/kont przez instancje
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

Adding playlists to search scope (on PeerTube instance and Sepia Search)
Dodanie list odtwarzania do zakresu wyszukiwania (na instancjach PeerTube i Sepia Search)
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

We also plan to work on frequently asked improvements such as:
Planujemy też pracować nad często oczekiwanymi usprawnieniami, takimi jak:
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

Incentives to complete instance/channel attributes (i.e. descriptions, images, terms of service, etc.)
Zachęty do uzupełniania właściwości instancji/kanału (np. opisów, zdjęć, zasad itd.)
yesterday
User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

Customize channels for content creators
Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity