Translation Information

Project website https://joinpeertube.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 only
Repository https://framagit.org/framasoft/peertube/joinpeertube.git
Repository branch master
Last remote commit Add new fr selection content cbb0f9a
Chocobozzz authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.framasoft.org/git/joinpeertube/main/
Filemasksrc/locale/*/LC_MESSAGES/app.po
Translation file src/locale/sv/LC_MESSAGES/app.po
None

Resource update

joinpeertube / mainSwedish

Resource update 13 days ago
None

Committed changes

joinpeertube / mainSwedish

Committed changes 3 weeks ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

Search for PeerTube videos and channels
Upptäck PeerTubeSök efter PeerTube-videor och -instanser
3 weeks ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

Open-source, free/libre license code
Öppen källkod med en fri licens
3 weeks ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3!
Bered väg för direktsänd video i PeerTube version 3!
3 weeks ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

Free software to take back control of your videos
Fri mjukvara för att ta tillbaka kontrollen över dina videor
3 weeks ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds.
I tider när ingen kan sia om framtiden, bedömde vi att det var olämpligt att påbörja en insamlingskampanj och riskerahota med att inte kunna göra vårt bästa för PeerTube om det skulle visa sig att vi inte kan nå våra mål.
3 weeks ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

Built from <a href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a>
Vi hoppas att du vill hjälpa till att sprida översiktsplanen:Byggt utifrån <a href=" https://instances.joinpeertube.org/roadmap" target="_blank">">instances.joinpeertube.org/roadmap</a>
3 weeks ago
None

New strings to translate

joinpeertube / mainSwedish

New strings to translate a month ago
None

Resource update

joinpeertube / mainSwedish

Resource update a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 700 13,103 90,392
Translated 65% 459 5,679 40,764
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 11:24 p.m.
Last author Filip Bengtsson

Activity in last 30 days

Activity in last year