Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
main 42.9% 34.4% 0.2% 0.4% 3.8% 0.1%
Project website https://joinpeertube.org
Translation license AGPL-3.0
Number of strings 5737
Number of words 98805
Number of characters 666168
Number of languages 15
Number of source strings 384
Number of source words 6607
Number of source characters 44688
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 13.4% 13.3% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese (Simplified) 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
English (United States) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Esperanto 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French (France) (fr_FR) 99.0% 99.0% 98.4% 98.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
German 62.5% 62.5% 29.9% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Hungarian 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Italian 55.2% 55.2% 24.0% 24.0% 0.0% 0.5% 1.8% 0.0%
Persian 4.5% 4.4% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Polish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 4.2% 0.3% 0.0%
Russian 99.7% 99.7% 99.0% 99.0% 0.3% 0.0% 0.3% 1.8%
Spanish 47.1% 47.1% 35.3% 35.3% 1.3% 0.8% 54.2% 0.0%
Swedish 56.5% 56.5% 22.6% 22.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tagalog 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
2 hours ago None Committed changes joinpeertube/main - Swedish
yesterday autom New translation joinpeertube/main - Swedish
PeerTube ägs inte av något monopolistiskt företag, är oberoende av annonsintäkter och <strong>spårar inte dig</strong>.
yesterday autom New translation joinpeertube/main - Swedish
Viktigast är att <strong>PeerTube behandlar dig som en person och inte en produkt som måste profileras och fångas i en videoloop.</strong> Till exempel använder PeerTube inte någon avvägd rekommendationsalgoritm för att hålla dig inloggad timme efter timme.
yesterday autom New translation joinpeertube/main - Swedish
De stora videotjänsterna tjänar pengar på din data genom att analysera dina interaktioner för att kunna bombardera dig med personspecifik reklam.
yesterday autom New translation joinpeertube/main - Swedish
Upptäck vårt utbud
yesterday None Committed changes joinpeertube/main - Polish
yesterday None Committed changes joinpeertube/main - French (France) (fr_FR)
2 days ago mkljczk New translation joinpeertube/main - Polish
Pozwala wybrać serwer który Ci odpowiada. To co robi YouTube jest dobrym przykładem – Google/Alphabet może skorzystać ze swojego systemu ContentID czy algorytmicznego systemu rekomendacji, które wydają się niesprawiedliwe i niejasne. Poza tym, wymusza na Tobie <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://tosdr.org/#youtube">nieodpłatne przekazanie szerszych praw autorskich do Twoich filmów niż jest to potrzebne</a>!
2 days ago mkljczk New translation joinpeertube/main - Polish
Dla prasy
2 days ago mkljczk Translation changed joinpeertube/main - Polish
Dzięki przeprowadzonej przez nas <a href="/hall-of-fame" target="_blank">zbiórce (od marca doo lipca 2018)</a>, <strong>organizacja Framasoft mogła zatrudnić głównego programistę PeerTube.</strong> Po wydaniu wersji beta w marcu 2018, pierwsze wydanie ukazało się w listopadzie 2018. Od tego czasu, pojawiło się wiele nowych funkcji. Niektóre grupy utworzyły już serwery PeerTube, tworząc podwaliny dla federacji.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year