Zen

Translation

English (United States)
English (United States) Serbian (cyrillic) Actions
 

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

yesterday
Browse all string changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English (United States) Serbian (cyrillic)
PeerTube PeerTube joinpeertube

PeerTube је алатка за дељење онлајн видео снимака коју је развио Framasoft, француска непрофитна организација.

Напомена: Називе апликација/програма и неких специфичних енглеских термина (нпр. API, DASH, APK, URL итд.) треба оставити у свом изворном облику, без превођења, тачније без коришћења транскрибованог превода. Конкретно, уместо преведеног, транскрибованог, назива програма „ПирТјуб“ треба оставити изворни назив „PeerTube“.

String information

String age
yesterday
Last updated
yesterday
Source string age
yesterday
Translation file
src/locale/sr_Cyrl/app.po, string 106