Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Asso linked 84.9% 78.2% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0%
Home linked 80.0% 72.4% 0.0% 8.8% 0.0% 0.0%
Main 82.2% 83.4% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0%
Project website https://framasoft.org
Translation license Creative Commons By-SA
Number of strings 612
Number of words 5186
Number of characters 36893
Number of languages 5
Number of source strings 132
Number of source words 1107
Number of source characters 7855
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 32.6% 32.6% 9.9% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 10.6% 0.0% 0.0%
Italian 99.2% 99.2% 99.9% 99.9% 0.0% 9.8% 0.0% 0.0%
Polish 76.2% 48.5% 59.1% 40.5% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
4 days ago tcit Resource update Framasoft/Home - French
4 days ago tcit Rebased repository Framasoft/Main
4 days ago None New alert Could not update the repository. Framasoft/Home
4 days ago None New alert Could not update the repository. Framasoft/Asso
4 days ago None New alert Could not update the repository. Framasoft/Main
12 days ago None Committed changes Framasoft/Main - Polish
12 days ago None Committed changes Framasoft/Home - Polish
13 days ago mkljczk New translation Framasoft/Home - Polish
Aby poznać plan rozwoju oprogramowania Mobilizon do 2020: JoinMobilizon. Aby przetestować powstające funkcje <a href="https://test.mobilizon.org">test.mobilizon.org</a>
13 days ago mkljczk New translation Framasoft/Home - Polish
https://framablog.org/?p=18299
13 days ago mkljczk New translation Framasoft/Home - Polish
Zajrzyj na wersję beta Mobilizona, który pozwoli na utworzenie własnej alternatywy dla MeetUp i wydarzeń na Facebooku. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Waszemu udziałowi i będzie stale ulepszane do wydania wersji V1 w pierwszej połowie 2020. Wspólnie utwórzmy platformę wydarzeń, która będzie nam pasować. Zbierz się ⋅ Zorganizuj ⋅ Mobilizuj… w całkowitej wolności!
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year