Translation status

57 Strings 92% Translate
682 Words 85%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main CC-BY-SA-4.0 90% 2 8 Translate
Commons CC-BY-SA-4.0 Translate
Full -Pages This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 0% 48 664 Translate
Asso This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0%
Full - Categories This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0%
CGU This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0%
Charte This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0%
Credits This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0%
Legals This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0%

Translation Information

Project website https://framasoft.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository https://framagit.org/framasoft/accueil.git
Repository branch master
Last remote commit Update cgu.yml 1ad89e5
JosephK authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.framasoft.org/git/framasoft/main/
Filemaskapp/locales/*/home.yml
Monolingual base language fileapp/locales/en/home.yml
Translation file app/locales/pl/home.yml
None

New strings to translate

Framasoft / HomePolish

New strings to translate 11 days ago
None

Resource update

Framasoft / HomePolish

Resource update 11 days ago
None

Source string changed

Framasoft / HomePolish

Mobilizon's v1 is scheduled for 2020. This federated platform will allow to gather your group, organize it with your tools and mobilize it around your events.
11 days ago
None

Committed changes

Framasoft / HomePolish

Committed changes 2 months ago
mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
3 months ago
mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

Framasoft is a non-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it!
Framasoft jest organizacją non-profit która może kontynuować działanie **tylko** dzięki Twoim darowiznom. Podoba Ci się to co robimy. Uważasz że idziemy w dobrym kierunku? Jeżeli tak, możesz przekazać darowiznę, będziemy bardzo wdzięczni!
3 months ago
mkljczk

Marked for edit

Framasoft / HomePolish

https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
https://framablog.org/?p=182992019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
3 months ago
mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
To tylko przykład wszystkich działań nad którymi pracujemy… Poznaj wszystkie nasze plany: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
3 months ago
mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

Contribute to another year of Contributopia
Przyłącz się w następnym roku Contributopii
3 months ago
mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

Mobilizon’s v1 is scheduled for 2020. This federated platform will allow to gather your group, organize it with your tools and mobilize it around your events.
Wersja v1 Mobilizon jest zaplanowana na 2020. Ta sfederowana platforma pozwoli na zebranie swojej grupy, zorganizowanie jej i zmobilizowanie do swoich wydarzeń.
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 682 4,666
Translated 92% 53 580 3,925
Needs editing 1% 1 26 158
Failing check 10% 6 8 75

Last activity

Last change April 5, 2020, 9:09 a.m.
Last author Marcin Mikołajczak

Activity in last 30 days

Activity in last year