Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Catalan This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 Translate
French This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 Translate
Italian This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 Translate
Spanish This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 Translate
Swedish This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 16% 5 672 Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://framasoft.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository https://framagit.org/framasoft/accueil.git
Repository branch master
Last remote commit Fix typos, update coprez names and fix field 882aa52
Thomas Citharel authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.framasoft.org/git/framasoft/main/
Filemaskapp/locales/*/legals.yml
Monolingual base language fileapp/locales/en/legals.yml
Number of strings 36
Number of words 4,038
Number of characters 26,568
Number of languages 6
Number of source strings 6
Number of source words 673
Number of source characters 4,428
None

Committed changes

Framasoft / LegalsSwedish

Committed changes 2 weeks ago
autom

New translation

Framasoft / LegalsSwedish

Juridisk information
2 weeks ago
autom

Added new language

Framasoft / LegalsSwedish

Swedish 2 weeks ago
autom

New string to translate

Framasoft / LegalsSwedish

New string to translate 2 weeks ago
autom

Committed changes

Framasoft / LegalsSwedish

Committed changes 2 weeks ago
autom

Resource update

Framasoft / LegalsSwedish

Resource update 2 weeks ago
None

Committed changes

Framasoft / LegalsCatalan

Committed changes 3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / LegalsCatalan

## Limitació de responsabilitat

Aquest lloc conté informació posada a disposició per comunitats o empreses externes
o enllaços d'hipertext a altres llocs que no foren desenvolupats per @:(color.soft).
EL contingut disponible en aquest lloc es proporciona només amb finalitats informatives.
L'existència d'un enllaç a aquest o a altre lloc no constitueix una validació
d'aquest lloc, o del seu contingut. Depèn de l'usuari d'Internet emprar aquesta
informació amb discerniment i esperit crític. La responsabilitat de @:color.soft
no pot ser compresa per les informacions, opinions i recomanacions
fetes per tercers.

@:color.soft no es fa responsable per danys directes o inderectes
causats al material de l'usuari per accedir al lloc, resultants
de l'ús d'equips que no compleixen les especificacions tècniques
requerides, o per l'aparició d'un bug, o per incompatibilitat.

@:color.soft no es fa responsable dels danys indirectes ( tal
com la pèrdua de mercat o oportunitat) com resultat de l'ús del lloc.

Espais interactius (possibilitat de fer preguntes a l'àrea de contacte) estan
disponibles
als usuaris del lloc @:(color.soft). @:color.soft es reserva el dret
d'eliminar, sense aviís previ formal, qualsevol contingut dipositat en aquest
espai
que contravinga la legislació aplicable a França, en particular
disposicions de protecció de dades. SI és necessari, @:color.soft també es
reserva la
possibilitat de fer valdre la responsabilitat civil i / o penal de l'usuari,
en particular en el cas d'un acte o missatge racista, insultat, difamatori
o pornogràfic, siga el que siga el mitjà emprat (text, fotografia...).

### Limitacions contractuals sobre dades tècniques

@:color.soft no es fa responsable dels danys materials vinculats a
l'ús del lloc. A més a més, l'usuari del lloc es compromet a accedir
al lloc emprat material recent, carent de virus i amb un
navegador debudament actualitzat.

### Propietat intel·lectual

Els continguts es publiquen sota la reponsabilitat dels usuaris.
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / LegalsCatalan

## Ordinadors i llibertats
### Informació personal recopilada

A França, les dades personals estan protegits per la [Llei Nº78-17 de 6 de Gener
1978] ](https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460),
Llei Nº 2004-801 de 6 de agosto de 2004, artículo L. 226-13 del Codi Penal i
Directiva europea de 24 d'octubre de 1995.

En qualsevol cas, @:color.soft recopila informació personal sobre l'usuari
(nom, direcció de correu electrònic, número de telèfon) que necessiten els
serveis oferits
pels llocs web de la red @:color.soft, en particular per l'inscripció
en espais de discusió a través de formularis en línia o per el processat
d'estadístiques en fòrums
de discussió. L'usuari proporciona aquesta informació amb el ple coneixement dels
fets,
en particular quan ell / ella els introdueix per sí mateix. S'especifica en aquest
moment
a l'usuari de la xarxa @:color.soft si l'informació a proporcionar és
obligatòria o no.

### Anàlisi estadística i de confidencialitat

Per adaptar el lloc a les sol·licituds dels nostres visitants, analitzen el tràfic
dels nostres llocs com Matomo. Matomo genera una cookie amb un identificador
únic,
el període d'emmagatzenament de la qual està limitat a 13 mesos. Les dades recopilades (direcció IP,
User-Agent...) són anonimitzades i guardades per un període de 6 mesos. Elles no
són
transferides a tercers o emprats per qualsevol altre propòsit.
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / LegalsCatalan

## Editor
### @:txt.soft

Associació llei 1901 declarada en la sub-prefectura de Arles el 2 de Desembre de
2003 amb el número @:legals.assoNb

Nº Siret: @legals.siretNb

Seusocial: @:legals.adress

Per contactar-nos: <@link.contact>

### Copresidència, direcció de la publicació

@:legals.coprezNaME

### Companyia de Hosting
3 weeks ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year