Translation

English (United States)
English (United States) Polish
Ask questions to the community Zadaj pytania społeczności
Go to the forum Przejdź na forum
For PeerTube admins Dla administratorów PeerTube
Install PeerTube Zainstaluj PeerTube
Upgrade PeerTube Aktualizuj PeerTube
Administer PeerTube Administruj PeerTube
Contribute to PeerTube Współtwórz PeerTube
How to contribute? Jak pomagać w tworzeniu?
Learn more about free/libre software Dowiedz się więcej o wolnym/otwartym oprogramowaniu
Learn more about the federation Dowiedz się więcej o federacji
Skip to content Zawartość wrażliwa
PeerTube, a free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
Free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
Search for PeerTube videos, channels and playlists Poznaj instancje PeerTube
V4 is here! Wydano wersję v3!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out!
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, rozwijane przez Framasoft, jest wolną i zdecentralizowaną alternatywą dla platform wideo z ponad %{ videos } filmów opublikowanymi przez %{ users } użytkowników, wyświetlonych ponad %{ views } milionów razy
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Przeczytaj wpis na blogu </a>
See the instances list Zobacz listę instancji
Discover our content selection Poznaj dostepną treść
Browse contents Przeglądaj zawartość
What is Czym jest
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. PeerTube zakłada bycie <strong>zdecentralizowaną i wolną/otwartą alternatywą</strong> dla platform do transmisji filmów.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Naszym celem nie jest zastąpienie ich, a dostarczanie jednocześnie czegoś innego, kierując się innymi wartościami.
A federation of interconnected hosting services Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. PeerTube nie zostanie wielką platformą centralizującą filmy z całego świata.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Zamiast tego, jest <strong>siecią połączonych wzajemnie mniejszych serwerów hostujących filmy</strong>.
Anyone with a modicum of technical skills can host a PeerTube server, aka an instance. Each instance hosts its users and their videos. In this way, <strong>every instance is created, moderated and maintained independently by various administrators.</strong> Każdy posiadający umiejętności techniczne może uruchomić własny serwer Peertube (nazywany instancją). Każda isntancja przechowuje konta swoich użytkowników i ich filmy. Dzięki temu, <strong>każda instancja jest tworzona, moderowana i zarządzana przez niezależnych od siebie administratorów.</strong>
Discover PeerTube instances Poznaj instancje PeerTube
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Możesz oglądać filmy z innych instancji, jeżeli administrator Twojej instancji połączył ją wcześniej
z nimi.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:36
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 445