English (United States) Polish
日本語 日本語
ελληνικά ελληνικά
简体中文(中国) 简体中文(中国)
svenska svenska
русский русский
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
PeerTube is developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a French non-profit popular educational organization on digital issues. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">Official PeerTube website</a> development and maintenance; </a></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">PeerTube plugins index</a> development and maintenance; Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">">katalog wtyczek PeerTube</a>;
For more information, please refer to our <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en/trademarks">Trademark Code of Conduct</a>. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz skorzystać z naszego forum: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">https://framacolibri.org/c/peertube</a>
For those who want to watch videos Osobom chcącym oglądać filmy PeerTube oferuje…
Update your name, avatar or description in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-setup-account?id=update-your-profile">your profile</a> nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
Organize videos in public or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-history">playlists</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video">Share</a> the video or the playlist URL/embed with attributes (automatically start/stop at, loop enabled, muted...) <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-search">Search</a> local or remote videos and channels <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
For those who want to upload videos Osobom chcącym wstawić swoje filmy PeerTube pozwala na…