English (United States) Polish
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a> <em>Aktualności PeerTube!</em> treść udostępniona na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } obserwująca instancja
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
How do I report PeerTube content? Jak zainstalować PeerTube?
How does PeerTube count views? Jak zainstalować PeerTube?
If it's free, can we upload illegal stuff on PeerTube? Jeżeli PeerTube jest wolne, można tu umieszczać nielegalne treści?
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
There are many bad/porn videos on PeerTube! Na PeerTube jest za dużo pornografii!
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for developers? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What is PeerTube's policy about content monetization? Jak PeerTube wynagradza twórców?
What is the PeerTube release policy? Jak PeerTube wynagradza twórców?
Who is working on PeerTube? Kto za co odpowiada w PeerTube?
Why does PeerTube use ActivityPub and WebRTC? Why not IPFS / DTube / Steemit? Dlaczego PeerTube używa protokołu federacji ActivityPub? Dlaczego nie IPFS/d.tube/Steemit?
An open code under a free/libre license Kod na wolnej/otwartej licencji
It can be enhanced by everyone's contributions. Rozwój projektu jest kierowany przez społeczność, więc wkład każdej osoby może go usprawnić.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Peer-to-peer broadcasting O transmisji i oglądaniu peer-to-peer