English (United States) Polish
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
For more information, please refer to our <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en/trademarks">Trademark Code of Conduct</a>. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz skorzystać z naszego forum: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">https://framacolibri.org/c/peertube</a>
Organize videos in public or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-history">playlists</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Create public <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=playlist">playlists</a> assigned to your channel to organize your content or remote videos <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
For now, the solution proposed the <strong>support</strong> button under the video. This button displays a frame in which people who upload videos can display text, images, and links freely (link to Patreon, Tipeee, Paypal, Liberapay...). Obecnym rozwiązaniem dla osób publikujących filmy jest wykorzystanie przycisku „Wesprzyj” pod filmem. Wyświetla on ramkę w której autor filmu może umieścić dowolny tekst, obrazki czy odnośniki. Można wstawić tam link do Patreona, Tipeee, PayPala, Liberapay (i dowolnego rozwiązania tego typu). Inne przykłady: można umieścić adres pocztowy, jeżeli chcesz otrzymywać kartki z podziękowaniami, logo swojego przedsiębiorstwa czy odnośnik do organizacji non-profit…
Official <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-docker">Docker support</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Tutaj znajduje się pełna lista instancji</a>, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">tutaj</a> znajdziesz te z otwartą rejestrację.
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=automatically-follow-other-instances">Automatically follow</a> instances from a public index <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Help (or get help) other instances using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Optimize videos and generate <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=vod-transcoding">multiple resolutions</a> using ffmpeg <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Enable <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=live-streaming">live streaming</a> for your instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Assign <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-moderation">moderator/admin</a> roles <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Search and install PeerTube <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-customize-instance">plugins or themes</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
If you need help, check the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org/help">help page</a>. nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
Bandwidth: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy system</a> and cache servers that serve video static files in front of your PeerTube instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Storage: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-remote-storage">S3/Object storage</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Video transcoding: we may implement <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/947">transcoding by remote workers</a> in the future <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
View, share and update <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube code</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.