Translation

5830517253429165613
English
Key English Gaelic Actions
8432562579042371182 Options Roghainnean
1394835141143590910 Start at Tòisich aig
5964984095397511808 Stop at Cuir ’na stad aig
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Thèid do ghearan a chuir dha na maoir aig <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> ’S a shìneadh air adhart gu tùs a’ video (<x id="INTERPOLATION_1"/>) cuideachd<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Mìnich an trioblaid…
5201790281220738609 Search playlists Lorg sna liostaichean-cluich
6056859576122955708 Create a private playlist Cruthaich liosta-chluich phrìobhaideach ùr
2409672154570643758 Display name Ainm-taisbeanaidh
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Teacsa goirid a dh’innseas ciamar as urrainnear taic a chur ris an t-seanail (ùrlar ballrachd…).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Nuair thèid video a luchdadh suas san t-seanail seo, thèid raon taice a’ video a lìonadh leis an teacsa seo gu fèin-obrachail.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Tha tòcan prìobhaideach am broinn a’ cheangail a leanas agus cha bu chòir dhut a cho-roinneadh le duine sam bith.
7513076467032912668 Format Fòrmat
7385834259346199883 Video stream Sruth video
5496771215105419189 Audio stream Sruth fuaime
6316149158173629264 Direct download Luchdadh a-nuas dìreach
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (faidhle .torrent)
5830517253429165613 Advanced Adhartach
4493457595110310369 Simple Sìmplidh
1006562256968398209 video video
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Chaidh thu thar cuota nam videothan agad leis a’ video seo (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)
7873395933409147217 Your daily video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>) Bheir a’ video seo thar cuota làitheil nam videothan agad thu (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>)
5235042777215655908 subtitles fo-thiotalan
6325096236207614377 Reason... Adhbhar…
1781854282711822539 Mute to also hide videos/comments Mùch a dh’fhalach videothan ’s beachdan cuideachd
1080230904501320275 {count, plural, =1 {1 user banned.} other {<x id="count"/> users banned.}} {count, plural, =1 {Chaidh 1 chleachdaiche a thoirmeasg.} one {Chaidh <x id="count"/> chleachdaiche a thoirmeasg.} two {Chaidh <x id="count"/> chleachdaiche a thoirmeasg.} few {Chaidh <x id="count"/> cleachdaichean a thoirmeasg.} other {Chaidh <x id="count"/> cleachdaiche a thoirmeasg.} }
2330577642930707695 Cancel Sguir dheth
935187492052582731 Submit Cuir a-null
8343217707114977013 The contact form is not enabled on this instance. Chan eil am foirm “Fios thugainn” an comas air an ionstans seo.
5108124319304980502 Report video "<x id="INTERPOLATION"/>" Dèan gearan mun video “<x id="INTERPOLATION"/>”
5471125870639393916 What is the issue? Dè an trioblaid?
2466846716878254816 Element <x id="PH" equiv-text="param"/> not found Cha deach an eileamaid <x id="PH" equiv-text="param"/> a lorg
7539427273132299890 Unlisted Falaichte o liostaichean
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5830517253429165613
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 85