Translation Information

Project website https://github.com/Chocobozzz/PeerTube
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/Chocobozzz/PeerTube.git
Repository branch develop
Last remote commit Lazy-load video-channels 6541071b
Rigel Kent authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://weblate.framasoft.org/git/peertube/angular/
Filemaskclient/src/locale/angular.*.xlf
Translation file client/src/locale/angular.sv-SE.xlf
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

<x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Experimental, we suggest you to not disable webtorrent support for nowDen här funktionen är under test, så vi rekommenderar dig att inte slå av webtorrent-stödet just nu.<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> <x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>If you also enabled HLS support, it will multiply videos storage by 2Om du även har HLS aktiverat, kommer det dubblera förbrukningen av lagringsutrymmet<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/> <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>If disabled, breaks federation with PeerTube instances &lt;Om funktionen avaktiveras kommer federering inte fungera mot instanser med versioner tidigare än 2.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
6 hours ago
None

Committed changes

PeerTube / angularSwedish

Committed changes 4 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

Enabling it will allow other administrators to know that you are mainly federating sensitive contentDu kan låta andra administratörer veta att du huvudsakligen federerar känsligt material.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Moreover, the NSFW checkbox on video upload will be automatically checked by defaultDessutom kommer rutan för känsligt och oförbehållsamt innehåll vara ifylld som standard.
5 days ago
None

Committed changes

PeerTube / angularSwedish

Committed changes 5 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{minutes}}"/> &nbsp;min <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{seconds}}"/> sec&nbsp;s
5 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

ShEn kort text to tell people how they can support your channel (membershipsom berättar hur andra kan stötta din kanal (t.ex. medlemskap på någon plattform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When you will upload a video in this channel, theNär du laddar upp en video till den här kanalen kommer videons support field will be automatically filled by this texruta fyllas i med den här texten automatiskt.
5 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

Write CSS code directlySkriv din CSS-kod här. Exaemplel:<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> <x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/> #custom-css <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ '{' }}"/> color: red; <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ '}' }}"/> <x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/> Prepend withFöregå med <x id="START_EMPHASISED_TEXT" ctype="x-em" equiv-text="&lt;em&gt;"/>#custom-css<x id="CLOSE_EMPHASISED_TEXT" ctype="x-em" equiv-text="&lt;/em&gt;"/> to override stylesför att skriva över standardutseendet. Exaemplel:<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> <x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/> #custom-css .logged-in-email <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ '{' }}"/> color: red; <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ '}' }}"/> <x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/>
5 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

WriteSkriv ditt JavaScript code directlyhär.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/>Example: <x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>console.log('myin instance is amazings är fantastisk');<x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/>
5 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

Slight modifications to your PeerTube instance for when creating a plugin oAtt göra mindre ändringar av PeerTube med ett tillägg eller theme is overkilla är onödigt bekymmer.
5 days ago
autom

New translation

PeerTube / angularSwedish

Allow your users to upload audio files that will be merged with the preview file on uploadLåt dina användare ladda upp ljudfiler som slås ihop med förhandsgranskningens bild till en video.
5 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,295 7,866 64,954
Translated 99% 1,294 7,770 63,710
Needs editing 0% 1 96 1,244
Failing check 0% 1 96 1,244

Last activity

Last change March 31, 2020, 11:36 a.m.
Last author Filip Bengtsson

Activity in last 30 days

Activity in last year