Key English Swedish
2049290282534091182 Moderation Moderation
5056489767203690328 Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc Vem modererar instansen? Hur ser policyn ut för videor med känsligt eller oförbehållsamt innehåll, politiska videor och liknande?
4739907951373047958 i.e. 2vCore 2GB RAM, a direct the link to the server you rent, etc. till exempel 2vCore 2GB RAM eller en länk till den servertjänst du hyr
4968151111061046122 Moderator Moderator