Key English Swedish
219462505467671767 Close the left menu Stäng vänstermenyn
3455550526898419928 Open the left menu Öppna vänstermenyn
9075761896562520962 You don't have notifications. Du har inga notifikationer.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> publicerade en ny video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Notifikationen gäller en video som inte längre är tillgänglig
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Din video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> är inte längre blockerad
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Din video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> har blockerats
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>En ny anmälan om missbruk<x id="CLOSE_LINK"/> har skickats in för videon <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>En kommentar har anmälts<x id="CLOSE_LINK"/> på videon <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>En anmälan<x id="CLOSE_LINK"/> har gjorts mot kontot <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK"/>En ny anmälan<x id="CLOSE_LINK"/> har skapats
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Din anmälan <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> har <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepterats<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>avslagits<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK"/>Anmälan <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> har ett nytt meddelande
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Den nyss uppladdade videon <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> har <x id="START_LINK_1"/>blockerats automatiskt<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> skrev en kommentar på din video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Notifikationen gäller en kommentar som inte längre är tillgänglig
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Din video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> har publicerats
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/>Din videoimport<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> lyckades
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/>Din videoimport<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> misslyckades
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Användaren <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> skapade ett konto på din instans