Translation

5170617864166788170
English
Key English Polish
2501430660070156325 Confirmed password Potwierdzone hasło
8547184468496530386 Reset my password Resetuj moje hasło
8890553633144307762 Back Wstecz
3885497195825665706 Next Dalej
5018804994794983050 Signup Zarejestruj się
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Filtry <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
2236371857137398396 No results found Nie znaleziono wyników
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Witaj na PeerTube, drogi administratorze!
807030720531713957 CLI documentation Dokumentacja CLI
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Wrzucaj lub importuj filmy, przetwarzaj dzienniki wydarzeń, czyść katalogi pamięci, resetuj hasło użytkownika...
249453844439446209 Administer documentation Dokumentacja administracji
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Zarządzanie użytkownikami, obserwowanie innych instancji, sposoby na pozbywanie się spamu...
879127294610588497 Use documentation Dokumentacja użycia
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Ustawienia konta, zarządzanie playlistami, używanie innych aplikacji...
6284442506490785579 Useful links Przydatne linki
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Oficjalna strona PeerTube (wiadomości, wsparcie...): <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://joinpeertube.org <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Dodaj swoją instancję do publicznego indeksu: <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://instances.joinpeertube.org/instances <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Czas na konfigurację twojej instancji!
5083058563861587027 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, why <x id="START_TAG_STRONG"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG"/>maintain your it<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Wybranie <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>nazwy twojej instancji <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>ustawienie opisu <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, sprecyzowanie <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>kim jesteś <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, dlaczego <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>stworzyłeś(-aś) własną instancję <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> i <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>jak długo <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> planujesz ją <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>wspierać <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> może być przydatne dla osób które chcą zrozumieć na jakiej instancji się znajdują.
5329436244765769292 If you want to open registrations, please decide what <x id="START_TAG_STRONG"/>your moderation rules<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>instance terms of service<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> are, as well as specify the categories and languages and your moderators speak. This way, you will help users to register on <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> PeerTube instance. Jeśli chcesz otworzyć rejestrację, ustal <x id="START_TAG_STRONG"/>zasady moderacji<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> i <x id="START_TAG_STRONG"/>zasady użytkowania instancji<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, oraz określ kategorie, jak i języki których używają moderatorzy. W ten sposób pomożesz użytkownikom wybrać <x id="START_TAG_STRONG"/>odpowiednią<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> instancję PeerTube do rejestracji.
5704345824323933019 Remind me later Przypomnij mi później
7997432701743294657 Set up Set up
9202089339019827574 Configure my instance Konfiguruj moją instancję
9005121595859995793 Configuration warning! Ostrzeżenie dot. konfiguracji!
8901933019590352016 You enabled user registration on your instance but did not configure the following fields: Włączyłeś(-aś) rejestrację dla użytkowników na swojej instancji, ale nie skonfigurowałeś(-aś) następujących pól:
8948444690892731948 Instance name Nazwa instancji
966824924873033885 Instance short description Krótki opis instancji
1339481669904426442 Who you are Kim jesteś
5026256683194518810 How long you plan to maintain your instance Jak długo planujesz wspierać instancję
1909672990242291785 How you plan to pay for keeping your instance running Jak planujecie opłacać instancję, aby ją utrzymywać
869943508869906576 How you will moderate your instance Jak będziesz moderować twoją instancję

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5170617864166788170
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 194