Key English Polish
1191071088182425837 <x id="PH"/>h <x id="PH"/> godz.
5056489767203690328 Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc Kto moderuje instancję? Jak traktowana jest wrażliwa zawartość? Filmy o tematyce politycznej? itd.