Translation

5642198289374753866
English
Key English Polish
2070907480317730379 Doesn't need review before a video goes public Nie potrzebuje recenzji przed opublikowaniem filmu
6667250632809964191 Send a link to reset the password by email to the user Wyślij link do resetu hasła przez e-mail do użytkownika
1412406834353485520 Ask for new password Zapytaj o nowe hasło
3791201588898094481 Manually set the user password Ustaw hasło użytkownika manualnie
8461842260159597706 Show Pokaż
8461609631969932886 Hide Ukryj
7049348886126005391 Batch actions Akcje seryjne
675721269041534709 The user was banned Użytkownik został zablokowany
2348557406282409966 Open account in a new tab Otwórz konto w nowej zakładce
3111569165173971676 Deleted account Usunięte konto
3254358851993549668 User's email must be verified to login E-mail użytkownika musi być zweryfikowany, żeby się zalogować
3939342579126794385 User's email is verified / User can login without email verification E-mail użytkownika jest zweryfikowany / Użytkownik może zalogować się bez weryfikacji przez e-maila
242888077027281874 Total daily video quota Całkowita dzienna przestrzeń na filmy
1242902302929086301 Ban reason: Powód bana:
6124612368324200166 Banned users Zablokowani użytkownicy
5642198289374753866 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> users Showing <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> to <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> of <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> users
2049290282534091182 Moderation Moderacja
746099155736913817 Video blocks Zablokowane filmy
7815838401315213887 Muted accounts Wyciszone konta
5668793810321242853 Muted servers Wyciszone serwery
2343069726009080052 Video <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Film <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
3122686335401195400 Total size Wielkość
4488103364313252005 List redundancies Pokaż redundancje
7423116442791683693 Your instance doesn't mirror any video. Twoja instancja nie mirroruje żadnego filmu.
1944582937285351613 Your instance has no mirrored videos. Twoja instancja nie zawiera mirrorowanych filmów.
7292311893283564173 Enabled strategies stats Statystyki użytych strategii
7595922272001217567 No redundancy strategy is enabled on your instance. Na twojej instancji nie są używne żadne strategie redundancji.
7574091010118901399 Sensitive Wrażliwe
2478877938420291792 Unfederated Niefederowane
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Data <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
1451763834047485033 Select this row Wybierz ten rządSelect this row

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5642198289374753866
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 567