Translation

4968151111061046122
English
Key English Polish
7930601470861156366 Anything not included in the above that breaks the terms of service, code of conduct, or general rules in place on the server. Cokolwiek, czego nie uwzględniono wyżej, a łamie regulamin serwera, bądź inne zasady obowiązujące na serwerze.
8700771664729810984 The above can only be seen in thumbnails. Powyżej wymienione jest widoczne na miniaturach.
2602773901491715295 Captions Napisy
5779804235244672536 The above can only be seen in captions (please describe which). Powyżej wymienione jest widoczne tylko w napisach (opisz w których).
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Zbyt wiele prób, spróbuj ponownie za <x id="PH"/> minut.
4965472196059235310 Too many attempts, please try again later. Zbyt wiele prób, spróbuj ponownie później.
1693549688987384699 Server error. Please retry later. Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.
5927402622550505067 Subscribed to all current channels of <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Zasubskrybowano wszystkie kanały użytkownika <x id="PH"/>. Otrzymasz powiadomienia o wszystkich ich filmach.
2780460651686172544 Subscribed to <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Zasubskrybowano kanał <x id="PH"/>. Otrzymasz powiadomienia o wszystkich jego filmach.
7019115336138470191 Subscribed Zasubskrybowano
7070823964189404459 Unsubscribed from all channels of <x id="PH"/> Anulowano subskrypcje wszystkich kanałów użytkownika <x id="PH"/>
9201562016527884133 Unsubscribed from <x id="PH"/> Anulowano subskrypcję kanału <x id="PH"/>
516954136005961440 Unsubscribed Odsubskrybowano
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Wiele sposobów na zasubskrybowanie obecnego kanału
363499678348067004 Open subscription dropdown Otwórz menu subskrypcji
4968151111061046122 Moderator Moderator
2279527393438260622 Search videos, playlists, channels… Szukaj filmów, list odtwarzania, kanałów…
3723085768598852106 Video removed from <x id="PH"/> Film usunięty z <x id="PH"/>
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Dodano film do <x id="PH"/> w znacznikach czasu <x id="PH_1"/>
7754186870520534716 Video added in <x id="PH"/> Dodano film do <x id="PH"/>
985751964589921228 Timestamps updated Zaktualizowano znaczniki czasu
6421445850411984665 Starts at Rozpoczyna się
7145200412085189912 Stops at Kończy się
921225940108335688 and stops at i kończy się
2909684945706361544 Delete video Usuń film
2210418817778733727 Actions for the comment Działania dla tego komentarza
7978668497183230348 Delete comment Usuń komentarz
6747218355168080191 Do you really want to delete this comment? Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
7837272126865175984 Comment deleted. Usunięto komentarz.
346270517625845962 Encoder Enkoder
2331557444464201331 Format name Nazwa formatu

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4968151111061046122
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1750