Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asso This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 2% 39 352
CGU This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 6% 15 1,451
Charte This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 0% 3 706 1
Commons CC-BY-SA-4.0 16% 15 33
Credits This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 0% 2 178
Glossary Framasoft CC-BY-SA-4.0
Full - Categories This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 5% 111 1,139
Full -Pages This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 29% 34 569
Home This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0
Legals This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 16% 5 672
Main CC-BY-SA-4.0
Project website framasoft.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation license CC-BY-SA-4.0 Commons Legals Soutenir Asso Full -Pages Full - Categories Credits CGU Charte Home Main Framasoft
Languages 1
Source strings 427
Source words 6,876
Source characters 45,521
Hosted strings 329
Hosted words 5,960
Hosted characters 39,068
User avatar None

New string to translate

Framasoft / Full - CategoriesSwedish

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Framasoft / Full - CategoriesSwedish

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Framasoft / CommonsSwedish

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Framasoft / CommonsSwedish

Resource update a month ago
User avatar None

Committed changes

Framasoft / Full -PagesSwedish

Committed changes 2 months ago
User avatar None

Committed changes

Framasoft / HomeSwedish

Committed changes 2 months ago
User avatar None

Committed changes

Framasoft / MainSwedish

Committed changes 2 months ago
User avatar gohoso9454

New translation

Framasoft / Full -PagesSwedish

An association
En förening
2 months ago
User avatar gohoso9454

New translation

Framasoft / Full -PagesSwedish

Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized.
Vem är bakom @:txt.soft? Alla som någonsin tog del av vårat projekt. Det är tillräckligt att vara ivrig för att främja Öppen källkod och licensera ditt deltagande som öppen källkod. Det garanterar att det blir tillagt i allmänhet utan risk för att bli gripen.
2 months ago
User avatar gohoso9454

New translation

Framasoft / Full -PagesSwedish

A joyful mess
En glad röra
2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity