Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asso This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 2% 0% 39 350 Translate
CGU This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 6% 0% 15 1,455 Translate
Charte This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 0% 0% 3 706 1 Translate
Commons CC-BY-SA-4.0 5% Translate
Credits This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 0% 0% 2 178 Translate
Full - Categories This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 4% 1% 129 1,353 Translate
Full -Pages This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 0% 0% 48 664 Translate
Home This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 80% 13% 11 200 Translate
Legals This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 16% 0% 5 672 Translate
Main CC-BY-SA-4.0 90% 5% 2 8 Translate
Project website https://framasoft.org
Translation license CC-BY-SA-4.0 Commons Asso Full - Categories Full -Pages Home Main CGU Charte Credits Legals
Number of strings 347
Number of words 6,176
Number of characters 40,295
Number of languages 1
Number of source strings 347
Number of source words 6,176
Number of source characters 40,295
None

Committed changes

Framasoft / HomeSwedish

Committed changes 5 days ago
autom

New translation

Framasoft / HomeSwedish

Frama<br />petitions
Frama<br />petitioner
5 days ago
autom

Translation changed

Framasoft / HomeSwedish

@:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you!
@:txt.soft är en ideell **folkbildningsorganisation**, några vänner övertygade om att en **befriande** digital värld är möjlig och övertygade om att det kan ske genom **faktiska åtgärder** ute i världen och på nätet med och för dig!
5 days ago
None

New string to translate

Framasoft / CharteSwedish

New string to translate 8 days ago
None

Resource update

Framasoft / CharteSwedish

Resource update 8 days ago
None

New strings to translate

Framasoft / HomeSwedish

New strings to translate 8 days ago
None

Resource update

Framasoft / HomeSwedish

Resource update 8 days ago
None

Source string changed

Framasoft / HomeSwedish

@:txt.soft is a nont-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you!
8 days ago
None

New strings to translate

Framasoft / Full -PagesSwedish

New strings to translate 8 days ago
None

Resource update

Framasoft / Full -PagesSwedish

Resource update 8 days ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year