Translation

English
English Polish
Attribution Uznanie autostwa
Attribution - Share Alike Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
Attribution - No Derivatives Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne
Attribution - Non Commercial - Share Alike Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Public Domain Dedication Przekazanie do Domeny Publicznej
Public Publiczne
Unlisted Niewypisane
Private Prywatne
Internal Internal
Published Opublikowano
To transcode Transkodować
To import Importować
Waiting for livestream Waiting for livestream
Livestream ended Livestream ended
To move to an external storage To move to an external storage
Transcoding failed Transcoding failed
Pending Oczekiwanie
Success Sukces
Failed Niepowodzenie
Rejected Rejected
Regular Zwyczajne
Watch later Obejrzyj później
This video does not exist. Ten film nie istnieje.
We cannot fetch the video. Please try again later. Nie możemy pobrać filmu. Spróbuj ponownie później.
Sorry Przepraszamy
This video is not available because the remote instance is not responding. Ten film nie jest dostępny ponieważ zdalna instancja nie odpowiada.
This playlist does not exist This playlist does not exist
We cannot fetch the playlist. Please try again later. We cannot fetch the playlist. Please try again later.
Playlist: {1} Playlist: {1}

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/server.pl-PL.json, string 34