Translation

English
English Serbian (cyrillic) Actions
peer умрежени рачунари
Go to the video page Иди на видео страницу
Settings Подешавања
Watching this video may reveal your IP address to others. Гледање овог видеа може да открију вашу ИП адресу другим корисницима.
Copy the video URL Копирај УРЛ адресу
Copy the video URL at the current time Копирај линк видео ма тренутној временској позицији
Copy embed code Копирај уграђени код
Copy magnet URI Копирај магнетски линк
Total downloaded: Укупно преузимања:
Total uploaded: Укупно пренесено:
From servers: Од сервера:
From peers: Од умрежених уређаја:
Normal mode Нормалан режим
Theater mode Режим позоришта
Audio Player Аудио Плејер
Video Player Видео Плејер
Play Покрени
Pause Заустави
Replay Понови
Current Time Тренутно Време
Duration Трајање
Remaining Time Преостало Време
Stream Type Врста Преноса
LIVE УЖИВО
Loaded Учитано
Progress Напредак
Progress Bar Трака напретка
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} време напретка траке: тренутно време ={1} трајање={2}
Fullscreen Цели екран
Non-Fullscreen Прекини приказ целог екрана
Mute Искључи звук

Loading…

User avatar kurozy

New translation

PeerTube / playerSerbian (cyrillic)

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian (cyrillic)
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
client/src/locale/player.sr_Cyrl.json, string 21