Translation

2726946550255780479
English
Key English Polish
5278589041647101772 Overwrite support field of all videos of this channel Zastąp opcje wsparcia dla wszystkich filmów na tym kanale
5500467336262464724 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ actor.followersCount }}"/> subscribers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ actor.followersCount }}"/> subskrybentów
31472093355465024 Upload a new avatar Wyślij nowy awatar
4854396465510517671 Target Element docelowy
6376690302059877029 This video was deleted To konto zostało usunięte
6924803931258995553 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> imports Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> importów
8173902679178787744 Once you delete your account, there is no going back. You will be asked to confirm this action. Po usunięciu konta, nie możesz tego cofnąć. Otrzymasz zapytanie o potwierdzenie tego działania.
4000980858407872649 Channel page Strona kanału
9131836378905533756 Created by <x id="INTERPOLATION"/> Utworzony przez <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.ownerBy }}"/>
228548407872312756 Owner account page Strorna konta właściciela
4781078006040259916 You don't have any video in your watch history yet. Nie masz jeszcze zadnych filmów w swojej historii oglądania.
989169929300254768 Delete from history Delete from history
687236465759862933 Open syndication dropdown Open syndication dropdown
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Set up my channels
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Ustawienia powiadomień
2317673285989169654 Newest first Najpierw najnowsze
751740263472313326 Unread first Najpierw nieprzeczytane
7679199047720825365 All read Wszystkie przeczytane
9167786874272926575 Web Sieć
1967081128372276674 My Playlists Moje listy odtwarzania
2317130384024575795 NEW PLAYLIST NOWA LISTA ODTWARZANIA
2871943975385662656 PLAYLIST LISTA ODTWARZANIA
3438686710205841496 Create playlist Utwórz listę odtwarzania
7040375308762081154 My video channels Moje kanały wideo
7418836785553125957 Create a new video channel Utwórz nowy kanał wideo
8828123061564507501 Playlist <x id="PH"/>} deleted. Usunięto listę odtwarzania <x id="PH"/>.
3943893855105372623 Playlist thumbnail Miniaturka playlisty
7743343997362363486 No videos in this playlist. W tej playliście nie ma żadnych filmów.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Przeglądaj filmy na PeerTube i dodawaj je do swojej listy odtwarzania.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Zajrzyj do <x id="START_LINK"/>dokumentacji<x id="CLOSE_LINK"/>, aby uzyskać więcej informacji.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2726946550255780479
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 989