Translation

5674286808255988565
English
Key English Gaelic Actions
624066830180032195 Video channel <x id="PH"/> deleted. Chaidh seanail video <x id="PH"/> a sguabadh às.
6450826648284332649 Views for the day Air coimhead air an-diugh
7440637814928143808 My followers An luchd-leantainn agam
2521678336272309407 No follower found. Cha deach neach-leantainn a lorg.
5294742063044966238 Follower page Duilleag an luchd-leantainn
797409137967291468 Is following all your channels A’ leantainn air gach seanail agad
7940720844854710428 Is following your channel <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> A’ leantainn air seanail <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> agad
1716062177529601456 Channel filters Criathragan seanail
6059091237492573541 Update video channel Ùraich an t-seanail video
6595008830732269870 Not found Cha deach a lorg
1009095940160473792 URL parameter is missing in URL parameters Tha paramadair URL a dhìth ann am paramadairean an URL
7553172329217243895 Cannot access to the remote resource Chan urrainn dhuinn an goireas cèin inntrigeadh
1636934520301910285 Reset password Ath-shuidhich am facal-faire
3851357780293085233 Remote interaction Conaltradh cèin
5032453707232754344 Playlist <x id="PH"/> created. Chaidh liosta-chluich <x id="PH"/> a chruthachadh.
5674286808255988565 Create Cruthaich
8869957234869568361 Update playlist Ùraich an liosta-chluich
5851560788527570644 Notifications Brathan
6658000829978978023 Applications Aplacaidean
104404386496394770 Delete playlist Sguab às an liosta-chluich
1431617394009162547 Playlist <x id="PH"/> updated. Chaidh an liosta-chluich <x id="PH"/> ùrachadh.
4844578664427956129 Change ownership Atharraich an sealbhadair
3380608219513805292 Playlist <x id="PH"/> deleted. Chaidh an liosta-chluich <x id="PH"/> a sguabadh às.
3058024914967508975 My videos Na videothan agam
8197117721861453263 Do you really want to delete <x id="PH"/> videos? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na videothan (<x id="PH"/>) a sguabadh às?
2728855911908920537 <x id="PH"/> videos deleted. Chaidh na videothan a sguabadh às (<x id="PH"/>).
2591467977473302125 Videos list Liosta nam videothan
2027805873922338635 Do you really want to delete <x id="PH"/>? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> a sguabadh às?
2767660806989176400 Video <x id="PH"/> deleted. Chaidh a’ video <x id="PH"/> a sguabadh às.
6389312883797462351 Studio Stiùideo
6810714890760227072 Ownership change request sent. Chaidh iarrtas a chur air atharrachadh an t-seilbh.

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5674286808255988565
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1468