Translation

2180217594100853008
English
Key English Gaelic
8603861867909474404 blur sgleò
4534458451100881847 display taisbean
4467323362722952678 Unknown Chan eil fhios
8781423666414310853 Your password has been successfully reset! Chaidh am facal-faire agad ath-shuidheachadh!
6048892649018070225 Today An-diugh
4498682414491138092 Yesterday An-dè
5073473933031004097 This week An t-seachdain-sa
842657237693374355 This month Am mìos seo
4463380307954693363 Last month Am mìos seo chaidh
7473676707373218484 Older Nas sine
5036991421517255667 Cannot load more videos. Try again later. Chan urrainn dhuinn barrachd videothan a luchdadh. Feuch ris a-rithist an ceann greis.
4873149362496451858 Last 7 days Na 7 làithean seo chaidh
2949150997160654358 Last 30 days An 30 latha seo chaidh
5328600704510694984 Last 365 days An 365 latha seo chaidh
2392481201920342009 VOD videos Videothan air iarrtas
2180217594100853008 Live videos Videothan beòtha
8487565500496466433 Short (< 4 min) Goirid (< 4 mion)
3642535017283477339 Medium (4-10 min) Meadhanach (4-10 mion)
6613870447286561244 Long (> 10 min) Fada (> 10 mion)
1787083504545967 Relevance Buntainneas
7944277186358179990 Publish date Ceann-là an fhoillseachaidh
2123659921722214537 Views Air coimhead air
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Chan eil inneacs luirg ri fhaighinn. A’ feuchainn ris le toraidhean an ionstans ’na àite.
307702206382241469 Search error Mearachd luirg
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Tha criathrag òstair ionstans PeerTube mì-dhligheach
4580988005648117665 Search Lorg
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Navigate between plugins and themes
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {toradh} one {toradh} two {thoradh} few {toraidhean} other {toradh}}"/>
5891040073345002614 <x id="PH"/> years ago <x id="PH"/> bliadhna(ichean) air ais
8392321423487952834 1 year ago Bliadhna air ais
9022576335789205254 <x id="PH"/> months ago <x id="PH"/> mìos(an) ar ais

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

2 months ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

PeerTube / angularGaelic

2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
live video/sruthadh beò PeerTube

String information

Key
2180217594100853008
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1496