Translation

4580988005648117665
English
Key English Gaelic Actions
5036991421517255667 Cannot load more videos. Try again later. Chan urrainn dhuinn barrachd videothan a luchdadh. Feuch ris a-rithist an ceann greis.
4873149362496451858 Last 7 days Na 7 làithean seo chaidh
2949150997160654358 Last 30 days An 30 latha seo chaidh
5328600704510694984 Last 365 days An 365 latha seo chaidh
2392481201920342009 VOD videos Videothan air iarrtas
2180217594100853008 Live videos Videothan beòtha
8487565500496466433 Short (< 4 min) Goirid (< 4 mion)
3642535017283477339 Medium (4-10 min) Meadhanach (4-10 mion)
6613870447286561244 Long (> 10 min) Fada (> 10 mion)
1787083504545967 Relevance Buntainneas
7944277186358179990 Publish date Ceann-là an fhoillseachaidh
2123659921722214537 Views Air coimhead air
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Chan eil inneacs luirg ri fhaighinn. A’ feuchainn ris le toraidhean an ionstans ’na àite.
307702206382241469 Search error Mearachd luirg
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Tha criathrag òstair ionstans PeerTube mì-dhligheach
4580988005648117665 Search Lorg
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Seòl na plugain is ùrlaran
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {toradh} one {toradh} two {thoradh} few {toraidhean} other {toradh}}"/>
5891040073345002614 <x id="PH"/> years ago <x id="PH"/> bliadhna(ichean) air ais
8392321423487952834 1 year ago Bliadhna air ais
9022576335789205254 <x id="PH"/> months ago <x id="PH"/> mìos(an) ar ais
6874778750344205852 1 month ago Mìos air ais
6473426250245763193 <x id="PH"/> weeks ago <x id="PH"/> seachdain(ean) air ais
6538455390369999912 1 week ago Seachdain air ais
5186107770140555014 <x id="PH"/> days ago <x id="PH"/> là(ithean) air ais
3927517496763161987 1 day ago Latha air ais
6522428509564266583 <x id="PH"/> hours ago <x id="PH"/> uair(ean) a thìde air ais
6285422673271535468 1 hour ago Uair a thìde air ais
8256466313580256940 <x id="PH"/> min ago <x id="PH"/> mion air ais
4733690367258997247 just now an-dràsta fhèin
2222108104954671970 <x id="PH"/> sec <x id="PH"/> diog

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4580988005648117665
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1574