Translation

7418836785553125957
English
Key English Gaelic
4781078006040259916 You don't have any video in your watch history yet. Chan eil video agad fhathast air eachdraidh de na choimhead thu air.
989169929300254768 Delete from history Sguab às on eachdraidh
687236465759862933 Open syndication dropdown Fosgail clàr-taice teàrnaidh an t-siondacaididh
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Cha deach gach seanail agad a shuidheachadh gu slàn. Dèan fàilteachail iad is innis gu soilleir dè bhios tu a’ foillseachadh is tu a’ cur ris <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>bratach<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> agus <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>tuairisgeul<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Suidhich na seanailean agam
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Roghainnean nam brath
2317673285989169654 Newest first An fheadhainn as ùire an toiseach
751740263472313326 Unread first An fheadhainn gun leughadh an toiseach
7679199047720825365 All read Tha na h-uile air an leughadh
9167786874272926575 Web Lìon
1967081128372276674 My Playlists Na liostaichean-cluich agam
2317130384024575795 NEW PLAYLIST LIOSTA-CHLUICH ÙR
2871943975385662656 PLAYLIST LIOSTA-CHLUICH
3438686710205841496 Create playlist Cruthaich liosta-chluich
7040375308762081154 My video channels Na seanailean video agam
7418836785553125957 Create a new video channel Cruthaich seanail videothan ùr
8828123061564507501 Playlist <x id="PH"/>} deleted. Chaidh an liosta-chluich <x id="PH"/>} a sguabadh às.
3943893855105372623 Playlist thumbnail Dealbhag na liosta-cluich
7743343997362363486 No videos in this playlist. Chan eil video air an liosta-chluich seo.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Rùraich videothan air PeerTube is cuir ris an liosta-chluich agad iad.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Faic <x id="START_LINK"/>an docamaideadh<x id="CLOSE_LINK"/> airson barrachd fiosrachaidh.
5904811038805050477 Welcome to PeerTube! Fàilte gu PeerTube!
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Ma tha thu feumach air taic le cleachdadh PeerTube, thoir sùil air an <x id="START_LINK"/>docamaideadh<x id="CLOSE_LINK"/>.
8844610145426272276 To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Airson na maoir is cleachdaichean eile a chuideachadh ach an aithnich iad <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>cò thu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, na dìochuimhnich <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>pròifil a’ chunntais agad a shuidheachadh<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> le <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> agus <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>tuairisgeul<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> rithe.
3030338154442300172 Created <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/> Chaidh <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 liosta-chluich} one {{{ pagination.totalItems }} liosta-chluich} two {{{ pagination.totalItems }} liosta-chluich} few {{{ pagination.totalItems }} liostaichean-cluich} other {{{ pagination.totalItems }} liosta-chluich}}"/> a chruthachadh
3505845886770923767 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 playlist} other {<x id="INTERPOLATION"/> playlists}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil liosta-chluich ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} two {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} few {<x id="INTERPOLATION"/> liostaichean-cluich} other {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} }
8746826171043347689 Verify account email confirmation Dearbhadh puist-d air a’ chunntas
5705969545943613067 Email updated. Chaidh am post-d ùrachadh.
5321335688371682440 An error occurred. Thachair mearachd.
9128669621822125729 Video channel videos Videothan na seanail
3193822049276963401 Video channel playlists Liostaichean-cluich na seanail

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7418836785553125957
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 999