Translation

4930506384627295710
English
Key English Gaelic Actions
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {toradh} one {toradh} two {thoradh} few {toraidhean} other {toradh}}"/>
5891040073345002614 <x id="PH"/> years ago <x id="PH"/> bliadhna(ichean) air ais
8392321423487952834 1 year ago Bliadhna air ais
9022576335789205254 <x id="PH"/> months ago <x id="PH"/> mìos(an) ar ais
6874778750344205852 1 month ago Mìos air ais
6473426250245763193 <x id="PH"/> weeks ago <x id="PH"/> seachdain(ean) air ais
6538455390369999912 1 week ago Seachdain air ais
5186107770140555014 <x id="PH"/> days ago <x id="PH"/> là(ithean) air ais
3927517496763161987 1 day ago Latha air ais
6522428509564266583 <x id="PH"/> hours ago <x id="PH"/> uair(ean) a thìde air ais
6285422673271535468 1 hour ago Uair a thìde air ais
8256466313580256940 <x id="PH"/> min ago <x id="PH"/> mion air ais
4733690367258997247 just now an-dràsta fhèin
2222108104954671970 <x id="PH"/> sec <x id="PH"/> diog
6499699285816188400 Abuse reports Gearanan mu mhì-ghnàthachadh
4930506384627295710 Settings Roghainnean
9178182467454450952 Confirm Dearbh
7784486624424057376 Instance name is required. Tha ainm ionstans riatanach.
3281212084219111058 Short description should not be longer than 250 characters. Cha bu chòir dhan tuairisgeul ghoirid a bhith nas fhaide na 250 caractar.
6033463036257195528 Twitter username is required. Tha ainm-cleachdaiche Twitter riatanach.
8198703669620791633 Previews cache size is required. Tha meud tasgadan nan ro-sheallaidhean riatanach.
3971192070835972256 Previews cache size must be greater than 1. Feumaidh meud tasgadan nan ro-sheallaidhean a bhith nas motha na 1.
2903453036126968504 Previews cache size must be a number. Feumaidh meud tasgadan nan ro-sheallaidhean a bhith ’na àireamh.
6941976540222684735 Captions cache size is required. Tha meud tasgadan nam fo-thiotalan riatanach.
780869536819343075 Captions cache size must be greater than 1. Feumaidh meud tasgadan nam fo-thiotalan a bhith nas motha na 1.
2498218540197718478 Captions cache size must be a number. Feumaidh meud tasgadan nam fo-thiotalan a bhith ’na àireamh.
818392297325723982 Signup limit is required. Tha crìoch clàraidh riatanach.
5630311719329022718 Signup limit must be greater than 1. Use -1 to disable it. Feumaidh crìoch clàraidh a bhith nas motha na 1.Cleachd -1 gus a chur à comas.
2555843408410000965 Signup limit must be a number. Feumaidh crìoch clàraidh a bhith ’na àireamh.
346485141381099383 Signup minimum age is required. Tha feum air aois as òige a’ chlàraidh.
4230672031132838318 Signup minimum age must be greater than 1. Feumaidh aois as òige a’ clàraidh a bhith nas motha na 1.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/player

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4930506384627295710
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1591