Translation

7022070615528435141
English
Key English Gaelic Actions
6075751004411938819 5GB 5GB
246811372655482890 20GB 20GB
2491910291056632032 50GB 50GB
5514849824631859021 100GB 100GB
8245180845645676506 200GB 200GB
5468089754278798237 500GB 500GB
3977630500122496087 10MB 10MB
2060593120571755546 50MB 50MB
7653028819867308249 2GB 2GB
7641416475804061087 10GB 10GB
2520968456492632777 <x id="PH"/> accepted in instance followers Chaidh gabhail ris gun lean <x id="PH"/> air an ionstans
450530533730658004 Do you really want to reject this follower? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an leantainn seo a dhiùltadh?
7378878529334768232 Reject Diùlt
2040902819815401278 <x id="PH"/> rejected from instance followers Chaidh gun lean <x id="PH"/> air an ionstans a dhiùltadh
3620117223790525725 Do you really want to delete this follower? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an neach-leantainn seo a sguabadh às?
7022070615528435141 Delete Sguab às
2452034338905853167 <x id="PH"/> removed from instance followers Chaidh <x id="PH"/> a thoirt air falbh ach nach lean e air an ionstans tuilleadh
6018246591673612412 Follow Lean air
3596798855644241001 1 host (without "http://"), account handle or channel handle per line Cuir gach òstair (às aonais “http://”), làimhsichear cunntais no làimhsichear seanail air loidhne fa leth
2740793005745065895 <x id="PH"/> is not valid Chan eil <x id="PH"/> dligheach
2355066641781598196 Follow request(s) sent! Chaidh iarrtas(an) leantainn a chur!
3459358413436264734 Your instance subscriptions Na fo-sgrìobhaidhean agad air ionstansan
4245720728052819482 Do you really want to unfollow <x id="PH"/>? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson sgur de leantainn air <x id="PH"/>?
9160510009013134726 Unfollow Na lean tuilleadh
3935234189109112926 You are not following <x id="PH"/> anymore. Chan eil thu a’ leantainn air <x id="PH"/> tuilleadh.
397182597341363053 Redundancy Gun anabarrachd
2593763089859685916 enabled an comas
8444272719785117681 disabled à comas
135214224090612796 Redundancy for <x id="PH"/> is <x id="PH_1"/> Is <x id="PH_1"/> an anabarrachd air <x id="PH"/>
5875705095657098468 Do you really want to remove this video redundancy? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an anabarrachd videothan seo a thoirt air falbh?
9098272570113000349 Remove redundancy Thoir an anabarrachd air falbh

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7022070615528435141
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1261