Translation

2602773901491715295
English
Key English Gaelic
4809327075591089709 Remove comments made by this account from your instance. Thoir air falbh na beachdan a chuir an cunntas seo ris an ionstans agad.
6504240011224861621 Instance moderation Maorsainneachd an ionstans
8546847443058492245 Block <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> videos Bac <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> video(than)
6746743143272021955 Violent or repulsive Ainneartach no sgreataidh
5272553814105457319 Contains offensive, violent, or coarse language or iconography. Tha cainnt no ìomhaighean ainneartach, sgreataidh no borb ann.
6979166468838302269 Hateful or abusive Fuathach no droch-dhìolach
8006612645824137458 Contains abusive, racist or sexist language or iconography. Tha cainnt no ìomhaighean droch-dhìolach, gràin-chinnidheach no claonaidh ghnèitheil ann.
5413552012131573970 Spam, ad or false news Spama, sanasachd no naidheachdan breugach
6374940465448453212 Contains marketing, spam, purposefully deceitful news, or otherwise misleading thumbnail/text/tags. Please provide reputable sources to report hoaxes. Tha dealbhag/teacsa/tagaichean sa bheil margaidheachd, spama no naidheachdan breugach a dh’aona-ghnothach ann no ag amas car a chur air daoine air dòigh air choireigin eile. Thoir seachad tùsan earbsach airson gearan mu mhealladh a dhèanamh.
7401289443263903223 Privacy breach or doxxing Briseadh prìobhaideachd no doxxing
8363008638081993167 Contains personal information that could be used to track, identify, contact or impersonate someone (e.g. name, address, phone number, email, or credit card details). Tha fiosrachadh pearsanta ann a ghabhadh cleachdadh airson cuideigin a thracadh no aithneachadh no conaltradh ris no dol ’na riochd (can ainm, seòladh, àireamh fòn, post-d no fiosrachadh mun chairt-chreideis).
380450014369168564 Infringes your copyright wrt. the regional laws with which the server must comply. Tha e a’ briseadh a-steach air còraichean-lethbhreac a thaobh nan laghan ionadail a dh’fheumas am frithealaiche gèilleadh riutha.
1378933246324202613 Breaks server rules Briseadh riaghailtean an fhrithealaiche
7930601470861156366 Anything not included in the above that breaks the terms of service, code of conduct, or general rules in place on the server. Rud sam bith nach eil ’ga ghabhail a-staigh gu h-àrd ’s a bhriseas teirmichean na seirbheise, an còd-giùlain no na riaghailtean coitcheann a tha an sàs air an fhrithealaiche.
8700771664729810984 The above can only be seen in thumbnails. Chan fhaicear an nì gu h-àrd ach sna dealbhagan.
2602773901491715295 Captions Fo-thiotalan
5779804235244672536 The above can only be seen in captions (please describe which). Chan fhaicear an nì gu h-àrd ach sna fo-thiotalan (mìnich cò am fear).
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Cus oidhirpean, feuch ris a-rithist an ceann <x id="PH"/> mionaid(ean).
4965472196059235310 Too many attempts, please try again later. Cus oidhirpean, feuch ris a-rithist an ceann greis.
1693549688987384699 Server error. Please retry later. Mearachd an fhrithealaiche. Feuch ris a-rithist an ceann greis.
5927402622550505067 Subscribed to all current channels of <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Fhuair thu fo-sgrìobhadh air na seanailean làithreach uile aig <x id="PH"/>. Gheibh thu brathan-naidheachd mu na videothan ùra aca uile.
2780460651686172544 Subscribed to <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Fhuair thu fo-sgrìobhadh air <x id="PH"/>. Gheibh thu brathan-naidheachd mu na videothan ùra aca uile.
7019115336138470191 Subscribed Fo-sgrìobhte
7070823964189404459 Unsubscribed from all channels of <x id="PH"/> Chuir thu crìoch air na fo-sgrìobhaidhean agad uile air na seanailean aig <x id="PH"/>
9201562016527884133 Unsubscribed from <x id="PH"/> Chuir thu crìoch air an fho-sgrìobhadh agad air <x id="PH"/>
516954136005961440 Unsubscribed Chaidh crìoch a chur air an fho-sgrìobhadh
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Tha iomadh dòigh ann airson fo-sgrìobhadh fhaighinn air an seanail làithreach
363499678348067004 Open subscription dropdown Fosgail clàr-taice teàrnaidh an fho-sgrìobhaidh
4968151111061046122 Moderator Maor
2279527393438260622 Search videos, playlists, channels… Lorg videothan, liostaichean-cluich, seanailean…
3723085768598852106 Video removed from <x id="PH"/> Chaidh a’ video a thoirt air falbh o <x id="PH"/>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/player

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a week ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 9 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 13 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2602773901491715295
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1737