Translation

1486537403020619891
English
Key English Gaelic Actions
7910076708497708162 Last login An clàradh a-steach mu dheireadh
3403978719736970622 You cannot ban root. Chan urrainn dhut root a thoirmeasg.
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a dhì-thoirmeasg?
8712248120167780385 <x id="PH"/> users unbanned. Chaidh <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a dhì-thoirmeasg.
5325873477837320044 You cannot delete root. Chan urrainn dhut root a sguabadh às.
4086135983283545219 If you remove these users, you will not be able to create others with the same username! Ma bheir thu air falbh na cleachdaichean seo, chan urrainn dhut feadhainn eile air a bheil an aon ainm a chruthachadh an uairsin!
7166936623843420016 <x id="PH"/> users deleted. Chaidh <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a sguabadh às.
8360664597512051242 <x id="PH"/> users email set as verified. Chaidh comharrachadh gun deach na puist-d aig <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a dhearbhadh.
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Chaidh an cunntas <x id="PH"/> a dhì-mhùchadh.
7246356397085094208 Instance <x id="PH"/> unmuted. Chaidh an t-ionstans <x id="PH"/> a dhì-mhùchadh.
5551551295632950210 Videos history is enabled Tha eachdraidh nam videothan an comas
9136227503281311926 Videos history is disabled Tha eachdraidh nam videothan à comas
8966726118414892732 Delete videos history Sguab às eachdraidh nam videothan
2482543433481435105 Are you sure you want to delete all your videos history? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson eachdraidh nam videothan uile agad a sguabadh às?
4051606152827088952 Videos history deleted Chaidh eachdraidh nam videothan a sguabadh às
1486537403020619891 My watch history Eachdraidh dhe na choimhead mi air
3656932706364053858 Track watch history Tracaich an eachdraidh dhe na choimhead mi air
778524577866863576 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Clear all history <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Falamhaich an eachdraidh gu lèir
3183245287221165928 Ownership accepted Chaidh gabhail ris an t-sealbh
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Thoir sùil air a’ phost-d agad airson am post-d ùr agad a dhearbhadh.
6585766371605707311 Email updated. Chaidh am post-d ùrachadh.
8553059323353586765 Your current email is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. It is never shown to the public. Is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> am post-d làithreach agad. Cha dèid a shealltainn gu poblach idir.
853586874765134886 You current password is invalid. Chan eil am facal-faire làithreach agad dligheach.
6159571046971090595 Password updated. Chaidh am facal-faire ùrachadh.
6897292459203320054 Type your username to confirm Cuir a-steach an t-ainm-cleachdaiche agad gus a dhearbhadh
3122895472333547524 Delete your account Sguab às an cunntas agad
577064441120663273 Are you sure you want to delete your account? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an cunntas agad a sguabadh às?
2740531699780274491 This will delete all your data, including channels, videos, comments and you won't be able to create another user on this instance with "<x id="PH" equiv-text="this.user.username"/>" username. Sguabaidh seo às an dàta uile agad, a’ gabhail a-staigh seanailean, videothan ’s beachdan agus chan urrainn dhut cleachdaiche eile a chruthachadh air an ionstans seo air a bheil “<x id="PH" equiv-text="this.user.username"/>”.
5422897685524094185 Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. Dh’fhaoidte gun doir e beagan nas fhaide mus bi an t-susbaint a tha ann an tasgadain fhrithealaichean eile is threas-phàrtaidhean eile air a sguabadh às.
2520605306994744004 Delete my account Sguab às an cunntas agam
3902597758945766483 Your account is deleted. Chaidh an cunntas agad a sguabadh às.

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Key
1486537403020619891
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1401