Translation

00:01:16.578-->00:01:18.889
English visible for 2 seconds
Key English Catalan
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. per portar un Peertube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Quan algú mira un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly es retransmet directament
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. des de la instància de PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Quan diverses persones
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, miren alhora el mateix vídeo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared comparteixen segments del vídeo
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre elles, en segon pla.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming La transmissió peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient fa l'streaming de vídeo resilient
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i eficient:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video un vídeo popular
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. no hauria de fer caure un servidor.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Llibertats per a les usuàries
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube és programari de codi lliure i obert (open source)
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. amb desenvolupament comunitari.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucions, mitjans, comunitats,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, qualsevol pot fer la seva videoteca,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. amb les seves pròpies normes, i a baix cost.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, A la llarga,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join podràs trobar i afegir-te
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. la instància de Peertube que millor s'adapti a tu.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Reapropia't de la web,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, recupera'n el control,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… de vídeo en vídeo…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: suma't a PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org joinpeertube.org
Key English Catalan
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. per portar un Peertube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Quan algú mira un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly es retransmet directament
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. des de la instància de PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Quan diverses persones
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, miren alhora el mateix vídeo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared comparteixen segments del vídeo
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre elles, en segon pla.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming La transmissió peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient fa l'streaming de vídeo resilient
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i eficient:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video un vídeo popular
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. no hauria de fer caure un servidor.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Llibertats per a les usuàries
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube és programari de codi lliure i obert (open source)
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. amb desenvolupament comunitari.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucions, mitjans, comunitats,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, qualsevol pot fer la seva videoteca,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. amb les seves pròpies normes, i a baix cost.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, A la llarga,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join podràs trobar i afegir-te
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. la instància de Peertube que millor s'adapti a tu.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Reapropia't de la web,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, recupera'n el control,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… de vídeo en vídeo…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: suma't a PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org joinpeertube.org

Loading…

User avatar fadelkon

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesCatalan

2 years ago
User avatar fadelkon

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:16.578-->00:01:18.889
Source string description
visible for 2 seconds
Source string location
00:01:16.578-->00:01:18.889
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-ca.srt, string 40