Translation

English
English Ukrainian Actions
subtitles off Без субтитрів
Captions Підписи
captions off без підписів
Chapters Розділи
Descriptions Описи
descriptions off без описів
Audio Track Звукова доріжка
Volume Level Гучність
You aborted the media playback Ви припинили відтворення відео
A network error caused the media download to fail part-way. Помилка мережі викликала збій під час завантаження відео.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Неможливо завантажити відео через збій мережі чи сервера або формат не підтримується.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Відтворення відео було припинено через пошкодження або у зв'язку з тим, що відео використовує функції, які не підтримуються вашим браузером.
No compatible source was found for this media. Сумісні джерела для цього відео відсутні.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Відео зашифровано, а ми не маємо ключів для розшифрування.
Play Video Відтворити відео
Close Закрити
Close Modal Dialog Закрити Модальне Вікно
Modal Window Модальне Вікно
This is a modal window Це модальне вікно
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Модальне вікно можна закрити, натиснувши клавішу Esc або кнопку закриття вікна.
, opens captions settings dialog , відкриється діалогове вікно налаштування підписів
, opens subtitles settings dialog , відкриється діалогове вікно налаштування субтитрів
, opens descriptions settings dialog , відкриється діалогове вікно налаштування описів
, selected , вибраний
captions settings налаштування підписів
subtitles settings налаштування субтитрів
descriptions settings налаштування описів
Text Текст
White Білий
Black Чорний
Red Червоний
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/player
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated PeerTube/angular
Translated PeerTube/angular
Translated PeerTube/angular

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.uk-UA.json, string 51