Translation

7482217084177855485
English
Key English Swedish Actions
5254843797242866315 This video is private so you won't be able to share it with external users Den här videon är privat så du kan inte dela den med andra användare
3201319007886576629 Update video privacy Uppdatera videons synlighet
1845599966367432388 QR-Code QR-kod
1122876732223594710 The url is not secured (no HTTPS), so the embed video won't work on HTTPS websites (web browsers block non secured HTTP requests on HTTPS websites). Länken är inte säker (utan HTTPS),så den inbäddade videon kommer inte fungera på webbplatser med HTTPS (webbläsare blockerar okrypterade HTTP-förfrågningar på webbplatser med HTTPS).
8151017381798767627 Embed Bädda in
6375858514817734542 Auto select subtitle Välj textning automatiskt
2353402732767789211 More customization Fler inställningar
1284179134768564307 Less customization Färre inställningar
1290987288288099212 Support <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ displayName }}"/> Stöd <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ displayName }}"/>
1452803153270294110 Autoplay Automatisk uppspelning
5336944753883027145 Maybe later Kanske senare
3959826834147169200 Muted Ignorerad
2784956659778044823 Loop Loopa
5908032061347078472 Use origin instance URL Använd webbadress till ursprungsinstansen
6212841954039032241 Display video title Visa videotitel
7482217084177855485 P2P P2P
1068153312491986796 Display privacy warning Visa integritetsvarning
4583515246777381165 Display player control bar Display player control bar
805456636864344681 Display PeerTube button link Visa PeerTube-länk
8928816882866356838 Public Offentlig
4416005356063364306 This video is blocked. Den här videon har blockerats.
2482137713226830428 Published <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/> Publicerades <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/>
1813238393038053050 SUPPORT STÖTTA
9219888125536520293 SHARE DELA
6671956963490165282 SAVE SPARA
647016352598204238 DOWNLOAD LADDA NER
677619204556459328 Like this video Gilla den här videon
1979134407801821102 Dislike this video Ogilla den här videon
4001371302469308813 Support options for this video Supportalternativ för den här videon
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Av <x id="INTERPOLATION"/>
1144407473317535723 Subscribe Prenumerera
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/player

Loading…

User avatar Umeaboy

Translation changed

PeerTube / angularSwedish

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7482217084177855485
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.sv-SE.xlf, string 526