Translation

8821221480638803282
English
Key English Polish Actions
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Krótki tekst aby poinformować innych, jak mogą Cię wspomóc (platforma członkostwa…).
7003790776240394114 Filename Filename
1186960092655764809 Name of the uploaded file Name of the uploaded file
7958716262877895706 Original publication date Oryginalna data publikacji
50985514722149155 This is the date when the content was originally published (e.g. the release date for a film) To data oryginalnej publikacji treści (np. data wydania filmu)
1669378369440073270 Plugin settings Ustawienia wtyczki
54931094224146544 Small latency Small latency
668281328725856861 Reduce latency to ~15s disabling P2P Reduce latency to ~15s disabling P2P
5607669932062416162 Default Default
4299493457408757206 Average latency of 30s Average latency of 30s
3378360148342029710 High latency High latency
369497609327288447 Average latency of 60s increasing P2P ratio Average latency of 60s increasing P2P ratio
8693603235657020323 Other Other
2200003513633568069 Enable video comments Włącz komentarze do filmu
8896564060463626070 Enable download Zezwól na pobieranie
8821221480638803282 Advanced settings Ustawienia zaawansowane
2375260419993138758 URL Adres URL
6760671759540007434 You can import any URL <x id="START_LINK"/>supported by youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> or URL that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Możesz zaimportować dowolny adres URL <x id="START_LINK"/>obsługiwany przez youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> lub URL wskazujący na plik multimedialny. Upewnij się, że masz prawa do udostępniania treści na którą on wskazuje, aby nie stworzyć problemów prawnych sobie i swojej instancji.
460353452916242022 Sorry, but something went wrong Przepraszamy, ale coś poszło nie tak
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Gratulacje, film za <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ targetUrl }}"/> będzie zaimportowany! Możesz już dodać informacje o tym filmie.
6722765664648523978 Select the file to upload Wybierz plik do wysłania
9172233176401579786 Scheduled Zaplanowany
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Ukryj film przed określoną datą
1087181129481039628 Normal live Normal live
3517255641769192386 Permanent/recurring live Permanent/recurring live
6148369758871787018 Video background image Tło filmu
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. Obraz który zostanie połączony z twoim plikiem audio. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Wybrany obraz jest finalny i nie może być później zmieniony.
4626927731329688072 Total video uploaded Łącznie opublikowanych filmów
1185207825965405436 Processing… Przetwarzanie…
7934833136974560675 Retry spróbuj ponownie
2127094963121208963 Total video quota Maksymalna dozwolona wielkość sumaryczyna plików wideo

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8821221480638803282
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 456