Translation

3379167598974960777
English
Key English Gaelic Actions
840045833311458646 theme ùrlar
2483018961011868950 IP address Seòladh IP
7223931053738621590 PeerTube thinks your web browser public IP is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Tha PeerTube dhen bheachd gur e <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> a th’ ann an seòladh IP poblach a’ bhrabhsair agad.
722088235348685072 If this is not your correct public IP, please consider fixing it because: Mur e seo IP poblach ceart agad, saoil an càraich thu e air na h-adhbharan seo:
8079826195972333513 Views may not be counted correctly (reduced compared to what they should be) Dh’fhaoidte nach dèid na seallaidhean agad a chunntadh mar bu chòir (le toradh ro ìseal)
565435193934699740 Anti brute force system could be overzealous B’ urrainn dhan t-siostam an aghaidh brute force a bhith tuilleadh is dealaidh
4468853448271686046 P2P system could not work correctly Dh’fhaoidte nach obraich an siostam P2P mar bu chòir
5743050350352753869 To fix it: Gus seo a chàradh:
1285026053775066761 Check the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> configuration key Thoir sùil air an iuchair rèiteachaidh <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/>
7014275542536964627 If you run PeerTube using Docker, check you run the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> with <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (see <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>) Ma tha thu a’ ruith PeerTube le Docker, dearbh gun ruith thu an <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> le <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (faic <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>buga 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>)
7591870443991978948 Last week An t-seachdain seo chaidh
4981709795568846080 Last day An latha seo chaidh
9178360613965745088 Last hour An uair a thìde seo chaidh
3164845764519833078 debug dì-bhugachadh
4279081882680795350 info fiosrachadh
3379167598974960777 warning rabhadh
8772116786769251214 error mearachd
3422890808980876594 Debug Dì-bhugachadh
314315645942131479 Info Fiosrachadh
4116911651502837995 Files Faidhlichean
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Air fhoillseachadh <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Rabhadh
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Mearachd
5076187961693950167 Standard logs Logaichean àbhaisteach
4737341634746310376 Audit logs Logaichean sgrùdaidh
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a chruthachadh.
8286337167859377104 Create user Cruthaich cleachdaiche
7098180453085889026 Blocked videos Videothan bacte
7805059636749367886 Muted instances Ionstansan mùchte
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Chaidh facal-faire a’ chleachdaiche <x id="PH"/> atharrachadh.

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3379167598974960777
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1425