Translation

1137937154872046253
English
Key English Gaelic Actions
2764971902180889905 A new PeerTube version is available Tha tionndadh ùr de PheerTube ri fhaighinn
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Tha tionndadh ùr de phlugan/ùrlar ri fhaighinn
988319118163514570 Video studio edition has finished Tha deasachadh san stiùideo videothan deiseil
4579496777570550463 Social Sòisealta
1852164487280647902 Your videos Na videothan agad
5095562193296630034 Preferences saved Chaidh na roghainnean a shàbhaladh
4967231969832964676 Profile updated. Chaidh a’ phròifil ùrachadh.
6721822899525405039 People can find you using @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/> ’S urrainn do dhaoine do lorg le @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/>
3525866160632851851 Avatar changed. Chaidh an t-avatar atharrachadh.
8920809083620698740 avatar avatar
2775050991871557896 Avatar deleted. Chaidh an t-avatar a sguabadh às.
1233062525939746039 Unknown language Cànan nach aithne dhuinn
3761504852202418603 Too many languages are enabled. Please enable them all or stay below 20 enabled languages. Chaidh cus chànanan a chur an comas. Cuir iad uile an comas no tagh nas lugha na 20 cànan.
3960396487495291449 Video settings updated. Chaidh roghainnean a’ video ùrachadh.
3326446048041727269 Display/Video settings updated. Chaidh na roghainnean taisbeanaidh / a video ùrachadh.
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Chaidh seanail video <x id="PH"/> a chruthachadh.
8723777130353305761 This name already exists on this instance. Tha an t-ainm seo ann air an ionstans seo mu thràth.
7589345916094713536 Video channel <x id="PH"/> updated. Chaidh seanail video <x id="PH"/> ùrachadh.
8407755843502300957 Banner changed. Chaidh a’ bhratach atharrachadh.
689638706960732906 banner bratach
3230561499965076671 Banner deleted. Chaidh a’ bhratach a sguabadh às.
624066830180032195 Video channel <x id="PH"/> deleted. Chaidh seanail video <x id="PH"/> a sguabadh às.
6450826648284332649 Views for the day Air coimhead air an-diugh
7440637814928143808 My followers An luchd-leantainn agam
2521678336272309407 No follower found. Cha deach neach-leantainn a lorg.
5294742063044966238 Follower page Duilleag an luchd-leantainn
797409137967291468 Is following all your channels A’ leantainn air gach seanail agad
7940720844854710428 Is following your channel <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> A’ leantainn air seanail <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> agad
1716062177529601456 Channel filters Criathragan seanail
6059091237492573541 Update video channel Ùraich an t-seanail video
6595008830732269870 Not found Cha deach a lorg

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1137937154872046253
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1448