Translation

2959657578684395250
English
Key English Czech Actions
6452372740127749380 Messages Vzkazy
1969144763032891922 Internal note Interní poznámka
7418735164633152705 Score <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Skóre <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
9173448803033928792 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> reports Zobrazení <x id="INTERPOLATION"/> až <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> zpráv
3109314382334906782 Reportee Zpravodaj
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 hlášení} other {<x id="INTERPOLATION"/> hlášení}}
7239750919884229270 Updated Aktualizováno
6409548912081699487 Mute domain Ztišit doménu
2381859602529023966 Instance Instance
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ztlumeno při <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6453471031802119612 Unmute Zhlasitit
6728985502447585050 No server found matching current filters. Nebyl nalezen žádný server, který by odpovídal aktuálním filtrům.
299774363533169870 No server found. Nebyl nalezen žádný server.
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances Zobrazení <x id="INTERPOLATION"/> až <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> ztlumených instancí
4917252294930256268 It seems that you are not on a HTTPS server. Your webserver needs to have TLS activated in order to follow servers. Zdá se, že nejste na serveru HTTPS. Váš webový server musí mít aktivovanou TLS, aby mohl sledovat servery.
2959657578684395250 {count, plural, =1 {Follow request sent!} other {Follow requests sent!}} {count, plural, =1 {žádost o sledování odeslána!} other {žádosti o sledování odeslány!}}
4058814854824495833 Mute domains Ztlumení domén
4086606389696938932 Account Účet
8564972645418093229 No account found matching current filters. Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal aktuálním filtrům.
3819155299647062711 No account found. Nenalezen žádný účet.
2338185419645468935 List installed plugins Seznam nainstalovaných pluginů
8897412584195581488 Search plugins Vyhledávání pluginů
4994333937800672218 Show plugin Zobrazit plugin
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts Zobrazení <x id="INTERPOLATION"/> až <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> ztlumených účtů
8259696070728377358 Plugins/Themes Pluginy / témata
4894835484717268716 Installed Instalováno
6185935497147252048 This plugin is developed by Framasoft Tento plugin vyvinul Framasoft
8336721444092720377 Official Oficiální
7002061007877950198 Plugin homepage (new window) Domovská stránka pluginu (nové okno)
3981257963098530375 Navigate between installed plugins and themes or find new ones Procházejte mezi nainstalovanými moduly plug-in a motivy nebo vyhledávejte nové
8630916846096019339 Users can resolve distant content Uživatelé mohou řešit vzdálený obsah

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

PeerTube / angularCzech

12 days ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularCzech

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2959657578684395250
Flags
xml-text
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.cs-CZ.xlf, string 737