Translation

420488506127153204
English
Key English Czech Actions
ngb.timepicker.AM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.toast.close-aria Close Zavřít
219462505467671767 Close the left menu Zavřít levou nabídku
3455550526898419928 Open the left menu Otevřít levou nabídku
9075761896562520962 You don't have notifications. Nemáte oznámení.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> zveřejnil nové video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Oznámení se týká videa který nyní není dostupný
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Vaše video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> bylo odblokováno.
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Vaše video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> bylo zablokováno.
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Nové zneužití pravidel<x id="CLOSE_LINK"/> bylo vytvořeno na videu <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Nový komentář porušující pravidla<x id="CLOSE_LINK"/> byl vytvořen k videu <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Nové porušení pravidel<x id="CLOSE_LINK"/> bylo vytvořeno na účtu <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK"/>Bylo vytvořeno nové porušení pravidel<x id="CLOSE_LINK"/>.
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Vaše porušení pravidel <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> bylo <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>přijato<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>odmítnuto<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK"/>Porušení <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> má novou zprávu
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Nedávno přidané video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> bylo <x id="START_LINK_1"/>automaticky zablokováno<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> okomentoval vaše video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Oznámení se týká komentáře který nyní není dostupný
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Vaše video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> bylo zveřejněno.
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/> Váš import videa<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> byl úspěšný.
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/> Váš import videa<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> selhal.
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Uživatel <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> je registrovaný ve vaší instanci
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> sleduje <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> váš kanál <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/> váš účet<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> se o vás zmínil ve <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>videu <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Vaše instance má <x id="START_LINK"/>nového následovníka<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> čekajícího na vaše schválení<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Vaše instance automaticky začala sledovat <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Nová verze zásuvného modulu / tématu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> je dostupná: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Nová verze PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> je dostupná: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Vaše video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification. videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> vydání skončilo
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Oznámení upozorňuje na obsah, který je nyní nedostupný
906167214730624194 {views, plural, =0 {No view} =1 {1 view} other {<x id="views"/> views}} {views, plural, =0 {Bez zhlédnutí} =1 {1 view} other {<x id="views"/> zhlédnutí}}

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

PeerTube / angularCzech

a year ago
User avatar trendspotter

Translation changed

PeerTube / angularCzech

a year ago
User avatar deleted-498

Translation changed

PeerTube / angularCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
420488506127153204
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.cs-CZ.xlf, string 46