Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Postal/Zip code Kod pocztowy
e.g. 42100 np. 42-100
City Miasto
e.g. Saint-Etienne np. Saint-Etienne
This field must be filled in. To pole musi zostać wypełnione.
You must enter a valid email address. Musisz wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
In France, thanks to the %{ percent } tax deduction, your donation of %{ amount } will cost you %{ defisc }.
Credit card Karta kredytowa
Give Przekaż
now teraz
value wartość
Our content selection Nasz wybór zawartości
Our contents selection Nasz wybór zawartości
Our plugin selection Nasz wybór wtyczek
Our plugins selection Nasz wybór wtyczek
Does PeerTube ensure federation compatibility with previous versions?
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
How do I install PeerTube? Jak zainstalować PeerTube?
How do I report PeerTube content? Jak zainstalować PeerTube?
How does PeerTube count views? Jak zainstalować PeerTube?
I can't find my instance on Sepia Search or instances.joinpeertube.org and I can't add it: why?
I don't like the name "PeerTube"
I have found a security vulnerability in PeerTube. Where and how should I report it?
If it's free, can we upload illegal stuff on PeerTube? Jeżeli PeerTube jest wolne, można tu umieszczać nielegalne treści?
Is "PeerTube" a registered trademark?
Is PeerTube GDPR compatible?
Is PeerTube a neutral software?
Is PeerTube's purpose to replace YouTube? Czy celem PeerTube jest zastąpić YouTube?
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
Should I have a big server to run PeerTube?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:1 src/views/FAQ.vue:730
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 152