Translation

English (United States)
English (United States) Czech
Display Ukázat
No opinion Bez názoru
Instance languages Jazyky instance
Allowed video space Povolené místo pro video
At least 1GB Nejméně 1 GB
At least 5GB Nejméně 5 GB
At least 20GB Nejméně 20GB
At least 50GB Nejméně 50GB
Instances list Seznam instancí
No instances found Nenalezeny žádné instance
{{ instances.length }} instances found {{ instances.length }} instancí nalezeno
Built from <a href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a> Vytvořeno z <a href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a>
Report an instance Nahlásit instanci
Subscribe to the newsletter Přihlaste se k odběru novinek
Subscribe to RSS feed Přihlaste se k odběru RSS
Subscribe to our Mastodon account Přihlaste se k odběru našeho účtu Mastodon
Subscribe to our Twitter account Přihlaste se k odběru našeho Twitter účtu
Open the Toot Otevřít Toot
Open the Tweet Otevřít Tweet
Plugin homepage Domovská stránka pluginu
I want my donation to remain anonymous Chci, aby můj dar zůstal anonymní
Amount Částka
Amount (e.g.: 42) Částka (např. 42)
I would like to receive a tax receipt Chci dostat daňové potvrzení
E-mail E-mail
e.g. contact@fsf.org např. contact@fsf.org
e.g. r.stallman@outlock.com např. r.stallman@outlock.com
Nickname Přezdívka
e.g. Lady AAL např. Lady AAL
I represent Zastupuji
Please complete this information so we can prepare your receipt Vyplňte prosím tyto údaje, abychom vám mohli připravit účtenku

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

String age
7 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 108