Translation

peertube->title
English
Key English Turkish
more->title Framasoft is… Framasoft…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, özgür bir rehberdir
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices @:txt.soft proje tarihçesi: yüzlerce ücretsiz yazılım, kültürel içerik organize edildi ve test edildi, kısa bildirimlerle görüntülendi
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, yayınevidir
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Ücretsiz kitaplar özgür yazılımlar kadar özgürdür. Kılavuzları, teknik kitapları, aynı zamanda romanları ve hatta çizgi romanları yayınlıyoruz
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, özgür kültür hakkındaki haberleri içerir
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews @:txt.soft hakkında haberler, özgür kültür ve ortaklar: kayıtlar, basın yorumları, çeviriler, röportajlar
more->confs->title Conferences, workshops Konferanslar, atölyeler
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Yılda yüzden fazla konferans, atölye çalışması ve girişim
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft ’un 50den fazla proje si vardır. Hepsine göz atin.
more->link See the full presentation. Sununun tamamına bakın.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Degooglize your Internet<br /> kullanıcı dostu araçlar bulur
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etik alternatifler** bulmak da mümkündür.<br />Alternatiflerden **{count} örnek** tanıtımı.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Bu hizmetleri sürdürmek ve yenilerini geliştirmek için bize destek olun
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Hizmetlerimizin tam listesine, tüm dökümanlarla birlikte [@:txt.dio](@:link.dio) web sayfasından ulaşılabilir
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube : YouTube alternatifi, sizinle ve sizin için oluşturuldu
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform PeerTube’un 1.0 sürümüne bir göz atın, YouTube’a **kendi** alternatifinizi oluşturabildiğinizi göreceksiniz. Bu yazılım sizin katkılarınız sayesinde geliştirilmiştir.<br />Hep birlikte, istediğimiz gibi bir video platformu oluşturalım
peertube->btn Browse the main features Ana özelliklere göz atın
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube
peertube->modal->title Main features of PeerTube PeerTube’un ana özellikleri
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube tam özellikli bir yazılımdır. İşte bazı yetenekleri.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube RSS beslemeleri
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Kullanıcılar için abonelik
peertube->modal->features->[2] Subtitles Gelişmiş arama
peertube->modal->features->[3] Advanced search Altyazılar
peertube->modal->features->[4] Subscription for users .torrent dosyasını içeri aktar
peertube->modal->features->[5] RSS feeds YouTube’dan içeri aktar
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: Facebook etkinliklerimizi sonlandırmamız için özgür ve birleşik bir araç!
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! MeetUp ve Facebook etkinliklerine alternatif oluşturacak Mobilizon'un beta sürümü görüntüleyin. Bu yazılım, yürekten teşekkür ettiğimiz katkılarınız sayesinde geliştirilmektedir ve 2020'nin ilk yarısında yayınlanacak ilk kararlı sürüm duyuruluncaya kadar sürekli geliştirilecek. Gelin, hep beraber bize uyan bir video platformu inşa edelim. Toplanalım ⋅ Organize olalım ⋅ Harekete geçelim … gerçek bir özgürlük içinde!
mobilizon->btn Browse the main features Ana özelliklere göz atın
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
Key English Turkish
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices @:txt.soft proje tarihçesi: yüzlerce ücretsiz yazılım, kültürel içerik organize edildi ve test edildi, kısa bildirimlerle görüntülendi
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, özgür bir rehberdir
more->link See the full presentation. Sununun tamamına bakın.
more->title Framasoft is… Framasoft…
peertube->btn Browse the main features Ana özelliklere göz atın
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube RSS beslemeleri
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Kullanıcılar için abonelik
peertube->modal->features->[2] Subtitles Gelişmiş arama
peertube->modal->features->[3] Advanced search Altyazılar
peertube->modal->features->[4] Subscription for users .torrent dosyasını içeri aktar
peertube->modal->features->[5] RSS feeds YouTube’dan içeri aktar
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube tam özellikli bir yazılımdır. İşte bazı yetenekleri.
peertube->modal->title Main features of PeerTube PeerTube’un ana özellikleri
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform PeerTube’un 1.0 sürümüne bir göz atın, YouTube’a **kendi** alternatifinizi oluşturabildiğinizi göreceksiniz. Bu yazılım sizin katkılarınız sayesinde geliştirilmiştir.<br />Hep birlikte, istediğimiz gibi bir video platformu oluşturalım
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube : YouTube alternatifi, sizinle ve sizin için oluşturuldu
soutenir->money Where is your money going to? Paranız nereye gidiyor?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers Rakamlarla @:txt.soft
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it!
soutenir->timeline Actions timeline Eylem planı
soutenir->title Support Framasoft Framasoft’u destekleyin
soutenir->why Why support @:txt.soft? @:txt.soft ’u neden desteklemeliyim?

Loading…

User avatar ilkerbesken

Translation changed

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
User avatar ilkerbesken

Translation changed

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
User avatar ilkerbesken

New translation

Framasoft / HomeTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
peertube->title
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/tr/home.yml, string 19