Translation

data->dd->org
English
Key English Hungarian Actions
data->dt->registration Registration of the association Az egyesület bejegyzése
data->dt->staff Salaried Alkalmazottak
data->dt->headquarters Headquarters Főhadiszállás
data->dt->org Organization Szervezet
data->dt->id Full identification Teljes azonosítás
data->dt->projects Main projects Fő projektek
data->dt->charte Charters Alapszabályok
data->dt->reports Moral reports Beszámolók
data->dt->newsletter Newsletter Hírlevél
data->dt->press Press and media review Sajtó- és médiaszemle
data->dt->graphics Visuals Képi elemek
data->dt->community Communitiy Közösség
data->dt->founders Founders Alapítók
data->dd->juridical Association law of 1901, recognized of general interest Egyesület az 1901-es törvény alapján, közhasznúként elismert
data->dd->staff @:people.employees employees @:people.employees alkalmazott
data->dd->org Association supporting free and contributing projects Szabad szoftveres projekteket támogató, és azokban közreműködő egyesület
data->dd->id See the file Lásd a fájlt
data->dd->charte Charter of the association and its services Az egyesület és szolgáltatásainak alapító okirata
data->dd->moderation Charter of moderation Moderációs okirat
data->dd->reportsFinancial Financial report Pénzügyi beszámoló
data->dd->reportsWriting activity report in progress tevékenységbeszámoló folyamatban
data->dd->reportsResults Income statement Bevételi nyilatkozat
data->dd->reportsActivities Activity report Tevékenységbeszámoló
data->dd->reportsMAndF Moral and financial report Erkölcsi és pénzügyi beszámoló
data->dd->newsletter Registration and archives Regisztráció és archívum
data->dd->press Annual table Éves táblázat
data->dd->graphics Graphic charter and logos Grafikai útmutató és logók
data->dd->banners Banners Transzparensek
data->dd->benevalo Valued volunteerism Értékelt önkéntesség
Key English Hungarian Actions
data->dd->banners Banners Transzparensek
data->dd->benevalo Valued volunteerism Értékelt önkéntesség
data->dd->charte Charter of the association and its services Az egyesület és szolgáltatásainak alapító okirata
data->dd->graphics Graphic charter and logos Grafikai útmutató és logók
data->dd->id See the file Lásd a fájlt
data->dd->juridical Association law of 1901, recognized of general interest Egyesület az 1901-es törvény alapján, közhasznúként elismert
data->dd->moderation Charter of moderation Moderációs okirat
data->dd->newsletter Registration and archives Regisztráció és archívum
data->dd->org Association supporting free and contributing projects Szabad szoftveres projekteket támogató, és azokban közreműködő egyesület
data->dd->press Annual table Éves táblázat
data->dd->reportsActivities Activity report Tevékenységbeszámoló
data->dd->reportsFinancial Financial report Pénzügyi beszámoló
data->dd->reportsMAndF Moral and financial report Erkölcsi és pénzügyi beszámoló
data->dd->reportsResults Income statement Bevételi nyilatkozat
data->dd->reportsWriting activity report in progress tevékenységbeszámoló folyamatban
data->dd->staff @:people.employees employees @:people.employees alkalmazott
data->dt->charte Charters Alapszabályok
data->dt->community Communitiy Közösség
data->dt->coprez Co-chair Társelnök
data->dt->dg Co-direction Igazgató és ügyvezető igazgató
data->dt->founders Founders Alapítók
data->dt->graphics Visuals Képi elemek
data->dt->headquarters Headquarters Főhadiszállás

Loading…

User avatar meskobalazs

New translation

Framasoft / AssoHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
data->dd->org
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/asso.yml, string 27