Translation

00:01:24.436-->00:01:26.755
English visible for 2 seconds
Key English Gaelic Actions
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. on ionstans de PheerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Nuair a choimheadas iomadh duine air
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, an aon video aig an aon àm,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared thèid bloighean dhen video a cho-roinneadh
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. eatorra sa chùlaibh.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Nì an sruthadh Peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient sruthadh a’ video seasmhach
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: agus èifeachdach:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video cha doir video soirbheachail
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. ionstans sìos.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Seo saorsa dhan luchd-chleachdaidh
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software ’S e bathar-bog le bun-tùs fosgailte a th’ ann am Peertube
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. a tha ’ga leasachadh leis a’ choimhearsnachd.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Nì buidhnean, meadhanan ’s coimhearsnachdan
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, no duine sam bith an tiùb video aca fhèin,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. leis na riaghailtean aca fhèin air glè bheag a chosgais.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Air a’ cheann thall,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join nì thu lorg is gheibh thu ballrachd
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. air an ionstans de Pheertube a bhios iomchaidh dhut-sa.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Faigh làmh an uachdair air an lìon a-rithist,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, faigh smachd air thu fhèin,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… video air video…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: cha leig thu leas ach dol an sàs air PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org
Key English Gaelic Actions
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. on ionstans de PheerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Nuair a choimheadas iomadh duine air
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, an aon video aig an aon àm,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared thèid bloighean dhen video a cho-roinneadh
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. eatorra sa chùlaibh.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Nì an sruthadh Peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient sruthadh a’ video seasmhach
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: agus èifeachdach:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video cha doir video soirbheachail
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. ionstans sìos.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Seo saorsa dhan luchd-chleachdaidh
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software ’S e bathar-bog le bun-tùs fosgailte a th’ ann am Peertube
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. a tha ’ga leasachadh leis a’ choimhearsnachd.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Nì buidhnean, meadhanan ’s coimhearsnachdan
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, no duine sam bith an tiùb video aca fhèin,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. leis na riaghailtean aca fhèin air glè bheag a chosgais.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Air a’ cheann thall,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join nì thu lorg is gheibh thu ballrachd
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. air an ionstans de Pheertube a bhios iomchaidh dhut-sa.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Faigh làmh an uachdair air an lìon a-rithist,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, faigh smachd air thu fhèin,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… video air video…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: cha leig thu leas ach dol an sàs air PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:24.436-->00:01:26.755
Source string description
visible for 2 seconds
Source string location
00:01:24.436-->00:01:26.755
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-gd.srt, string 43