Translation

ng2.template///1123807fc813c816404598147173403d00117557
English
Key English Albanian Actions
ng2.template///31dcc0c63f6234ace8caa84ae1abc33d4022122d 10MB 10MB
ng2.template///f2f968b6f2199b919f567702c6f23b43e5ea71af 50MB 50MB
ng2.template///c31575424fe1b2a57064413f3eda7ce657c46c8a 2GB 2GB
ng2.template///44e174dd30570e69f7cbf216477a01f956ce058b <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{handle}}"/> accepted in instance followers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{handle}}"/> u pranua në ndjekës të instancës
ng2.template///3d8e85e3f78a29db7959c495e74cc9af90838430 Do you really want to reject this follower? Doni vërtet të hidhni poshtë këtë ndjekës?
ng2.template///20c3d69c0b67a74df0aa3920485016b2080578f6 Reject Hidheni tej
ng2.template///7faa627518f768d9ea813d018c121608af5cbd79 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{handle}}"/> rejected from instance followers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{handle}}"/> s’u pranua si ndjekës instance
ng2.template///150d48f01a24d84c2bfffb2761419b9482074b61 Do you really want to delete this follower? Doni vërtet të fshihet ky ndjekës?
ng2.template///53fb638407fb04c8b403fa392cc628a699e2c0bc <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{handle}}"/> removed from instance followers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{handle}}"/> u hoq nga ndjekës instance
ng2.template///950f5111d567e5c0e971f07c26e8c2be1d919a8e Follow request(s) sent! U dërgua kërkesë(a) ndjekjeje!
ng2.template///5729c34a858c78daa1aa606f62a3665527cf97e6 Do you really want to unfollow <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/>? Doni vërtet të ndërpritet ndjekja e <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/>?
ng2.template///9160510009013134726 Unfollow Ndërprite ndjekjen
ng2.template///fb4e35e2b0ea2abc1f71295a4b34830e57c07bd0 You are not following <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/> anymore. S’e ndiqni më <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/>.
ng2.template///4d8f527638f3e0b518a96e07d41d886bcce01246 enabled e aktivizuar
ng2.template///795733aac948794cadeb3be6386882efac2c38ad disabled e çaktivizuar
ng2.template///1123807fc813c816404598147173403d00117557 Redundancy for <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/> is <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{stateLabel}}"/>
ng2.template///fb2e1bed329dc5b84197808c778abb9edcbdb335 Used Të përdorura
ng2.template///b7da3e3505cc80f9bf3cffc8444c53e8a9ec70a5 Available Të passhme
ng2.template///aea95ff7fb86826539cc9c81c90e766d82f9cbb5 Do you really want to remove this video redundancy? Doni vërtet të hiqet përsëritja e panevojshme e kësaj videoje?
ng2.template///9eef7dd291945247d4aefb3994b617d73a0c96e2 Remove redundancy Hiqe përsëritjen e panevojshme
ng2.template///1009a5a3eab4ef49f45fe10392d8685c1ff03df9 Video redundancies removed! Përsëritja e panevojshme e videos u hoq!
ng2.template///53cc0f4a4566c4139c65f93b5dce2fe8302e78da Account <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{nameWithHost}}"/> unmuted by your instance. Llogarisë <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{nameWithHost}}"/> iu hoq heshtimi nga instanca juaj.
ng2.template///468b52e3c04fb9a3d8c8213555dfcad0cbcae330 Instance <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/> unmuted by your instance. Instancës <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/> iu hoq heshtimi nga instanca juaj.
ng2.template///cf70037e436f2c5547cbdf1a02e1348c8642467a Instance <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{domain}}"/> muted by your instance. Instanca <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{domain}}"/> u heshtua nga instanca juaj.
ng2.template///800cd3cdf47751b576587259ba3a1bc0a7f435b6 Comment updated. Komenti u përditësua.
ng2.template///37682f69f05be054bd72b44947af150734e302c3 Internal actions Veprime të brendshme
ng2.template///0db581a9122258b2897ad3e915e2d00d7f6d33f5 Delete report Fshije raportin
ng2.template///513acd6a54ffb7c9c494cfcac42a161aa12e69fe Add note Shtoni shënim
ng2.template///9fb13da3d22d6216b8a5a9c63777c9c0c506c7eb Update note Përditësoje shënimin
ng2.template///d512430037b6580ba970c80cfc1687b6bdc221a3 Mark as accepted Vëri shenjë si të pranuar
ng2.template///d895b090c054bfc0ad3aba816af0615a1997f5a3 Mark as rejected Vëri shenjë si të hedhur poshtë

Loading…

User avatar chocobozzz

Comment added

PeerTube / angularAlbanian

User avatar Besnik_b

Comment added

PeerTube / angularAlbanian

@chocobozzz Can you please help us telling what the “redundancy” stands actually for here. TIA!

a month ago
User avatar Besnik_b

Comment added

PeerTube / angularAlbanian

@sirxy Mixing languages within a string goes against the meaning of translating.

a month ago
User avatar Besnik_b

Translation changed

PeerTube / angularAlbanian

a month ago
User avatar sirxy

New translation

PeerTube / angularAlbanian

a month ago
Browse all component changes
User avatar Besnik_b

Translation comment

@sirxy Mixing languages within a string goes against the meaning of translating.

a month ago
User avatar Besnik_b

Translation comment

@chocobozzz Can you please help us telling what the “redundancy” stands actually for here. TIA!

a month ago

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Redundancy për është <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{host}}"/> is <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{stateLabel}}"/>".

Fix string

Reset

Comments

There are 3 unresolved comments for this string.

View

Glossary

English Albanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ng2.template///1123807fc813c816404598147173403d00117557
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.sq.xlf, string 894