Translation

1886888801485703107
English
Key English Polish Actions
4981709795568846080 Last day W ostatnim dniu
9178360613965745088 Last hour W ostatniej godzinie
3164845764519833078 debug debug
4279081882680795350 info info
3379167598974960777 warning ostrzeżenie
8772116786769251214 error błąd
3422890808980876594 Debug Debugowanie
314315645942131479 Info Informacja
4116911651502837995 Files Files
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Ostrzeżenie
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Błąd
5076187961693950167 Standard logs Standardowe raporty
4737341634746310376 Audit logs Raporty audytowe
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Utworzono użytkownika <x id="PH"/>.
8286337167859377104 Create user Utwórz użytkownika
7098180453085889026 Blocked videos Zablokowane filmy
7805059636749367886 Muted instances Wyciszone isntancje
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Zmieniono hasło dla użytkownika <x id="PH"/>.
149953821752893163 Update user password Zaktualizuj hasło użytkownika
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Aktualizowano użytkownika <x id="PH"/>.
1349763489797682899 Update user Zaktualizuj użytkownika
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. E-mail pytający o reset hasła został wysłany do <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Lista użytkowników
1525334987774465166 Create a user Utwórz użytkownika
5552039423287890133 Update a user Uaktualnij użytkownika
2005509140164856243 Video type Video type
1878553503929537171 VOD VOD
8610504659433544583 Live Live
545237611115823456 Video files Video files

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1886888801485703107
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1401