Translation

9131836378905533756
English
Key English Polish
2864486939135008600 Playlist elements Elementy listy odtwarzania
7801453816697513153 My imports Moje importy
7000850040589508423 Create video channel Utwórz kanał widdeo
5700655611297335752 No channel found. Nie odnaleziono kanału.
626184983378002054 Example: my_channel Przykład: my_channel
5871023634125368211 CHANNEL KANAŁ
5013100494982905528 Banner image of the channel Banner image of the channel
5278589041647101772 Overwrite support field of all videos of this channel Zastąp opcje wsparcia dla wszystkich filmów na tym kanale
5500467336262464724 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ actor.followersCount }}"/> subscribers <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ actor.followersCount }}"/> subskrybentów
31472093355465024 Upload a new avatar Wyślij nowy awatar
4854396465510517671 Target Element docelowy
6376690302059877029 This video was deleted To konto zostało usunięte
6924803931258995553 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> imports Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> importów
8173902679178787744 Once you delete your account, there is no going back. You will be asked to confirm this action. Po usunięciu konta, nie możesz tego cofnąć. Otrzymasz zapytanie o potwierdzenie tego działania.
4000980858407872649 Channel page Strona kanału
9131836378905533756 Created by <x id="INTERPOLATION"/> Utworzony przez <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.ownerBy }}"/>
228548407872312756 Owner account page Strorna konta właściciela
2204625138753484173 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Delete history <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Usuń historię
4781078006040259916 You don't have any video in your watch history yet. Nie masz jeszcze zadnych filmów w swojej historii oglądania.
687236465759862933 Open syndication dropdown Open syndication dropdown
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Set up my channels
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Ustawienia powiadomień
2317673285989169654 Newest first Najpierw najnowsze
751740263472313326 Unread first Najpierw nieprzeczytane
7679199047720825365 All read Wszystkie przeczytane
9167786874272926575 Web Sieć
1967081128372276674 My Playlists Moje listy odtwarzania
2317130384024575795 NEW PLAYLIST NOWA LISTA ODTWARZANIA
2871943975385662656 PLAYLIST LISTA ODTWARZANIA
3438686710205841496 Create playlist Utwórz listę odtwarzania

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9131836378905533756
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 981