Translation

2138469194506455231
English
Key English Polish Actions
6722472563287778070 It's important to know for users who want to register on your instance Jest to ważna informacja dla osób, które chcą zarejestrować się na twojej instancji
8362291348781958428 How will you finance the PeerTube server? Jak dofinansujesz serwer PeerTube?
2441006645448216398 With your own funds? With user donations? Advertising? Za własne pieniądze? Z pomocą zbiórki publicznej? Ogłoszenia?
6853511883515031762 OTHER INFORMATION INNE INFORMACJE
3447208665089679283 What server/hardware does the instance run on? Jakie są parametry sprzętu używanego do hostowania instancji?
4739907951373047958 i.e. 2vCore 2GB RAM, a direct the link to the server you rent, etc. Np. 2 rdzenie + 2GB RAM, bezpośredni odnośnik do serwera który wynajmujesz, itp.
8557599287230755359 APPEARANCE WYGLĄD
371306187337992930 Use <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; routerLink=&quot;/admin/plugins&quot;&gt;"/>plugins &amp; themes<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> for more involved changes, or add slight <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; routerLink=&quot;/admin/config/edit-custom&quot; fragment=&quot;advanced-configuration&quot;&gt;"/>customizations<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Use <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; routerLink=&quot;/admin/plugins&quot;&gt;"/>plugins &amp; themes<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> for more involved changes, or add slight <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; routerLink=&quot;/admin/config/edit-custom&quot; fragment=&quot;advanced-configuration&quot;&gt;"/>customizations<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
4096396973250090478 Landing page Strona lądowania
2609416025385742456 Default trending page Domyślna strona Na czasie
554741830445276244 Hot videos Gorące filmy
4203746847864415875 Most viewed videos Najczęściej oglądane filmy
8177374861384376651 Most liked videos Najbardziej lubiane filmy
5862227717871131052 Prefer author display name in video miniature Prefer author display name in video miniature
5444889468197427724 Redirect users on single external auth when users click on the login button in menu Redirect users on single external auth when users click on the login button in menu
2138469194506455231 ⚠️ You don't have any external auth plugin enabled. ⚠️ You don't have any external auth plugin enabled.
6608125149782412086 ⚠️ You have multiple external auth plugins enabled. ⚠️ You have multiple external auth plugins enabled.
4809162812315301010 BROADCAST MESSAGE PRZEKAZANA WIADOMOŚĆ
7097094470713539753 Display a message on your instance Wyświetl wiadomość na swojej instancji
4686199497574248459 Enable broadcast message Włącz przekazaną wiadomość
9192050065623241777 Allow users to dismiss the broadcast message Pozwalaj użytkownikom na odrzucenie przekazywanej wiadomości
6582848618760132901 Broadcast message level Istotność przekazywanej wiadomości
8066608938393600549 Message Wiadomość
5631159720194597622 NEW USERS NOWI UŻYTKOWNICY
2669509104300979449 Manage <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>users<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to set their quota individually. Zarządzaj <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>użytkownikami<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/>, aby przydzielić im przestrzeń indywidualnie.
4497115134891299867 Signup requires email verification Rejestracja wymaga weryfikacji emaila
8133107840061687919 Signup limit Limit rejestracji
8497774075394617130 {VAR_PLURAL, plural, =1 {user} other {users}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {użytkownik} few {użytkownicy} many {użytkowników} other {użytkowników}}
5620049714977547431 Signup won't be limited to a fixed number of users. Rejestracja nie będzie ograniczona do stałej liczby użytkowników.
1663379405062033606 Minimum required age to create an account Minimalny wymagany wiek do założenia konta
8342879272354516454 {VAR_PLURAL, plural, =1 {year old} other {years old}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {rok} few {lata} other {lat}}

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2138469194506455231
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 831