Translation

2483018961011868950
English
Key English Polish Actions
4474510732215437338 Uninstall Odinstaluj
3773378957693174719 <x id="PH"/> uninstalled. Odinstalowano <x id="PH"/>.
7914215986085479339 This is a major plugin upgrade. Please go on the plugin homepage to check potential release notes. To ważna aktualizacja tej wtyczki. Sprawdź potencjalną listę zmian na jego stronie domowej.
2849750161085431718 Upgrade Aktualizuj
7686590072950686188 Proceed upgrade Przejdź do aktualizacji
7830308409197461339 <x id="PH"/> updated. Zaktualizowano <x id="PH"/>.
3229595422546554334 Jobs Zadania
4804785061014590286 Logs Dzienniki
3150704904301058778 The plugin index is not available. Please retry later. Indeks wtyczki nie jest dostępny. Spróbuj ponownie później.
1387301493234848481 Please only install plugins or themes you trust, since they can execute any code on your instance. Instaluj jedynie zaufane wtyczki/motywy, ponieważ mogą one wykonywać dowolny kod na twojej instancji.
2994182849694226596 Install <x id="PH"/>? Zainstalować <x id="PH"/>?
6703720397495603345 <x id="PH"/> installed. Zainstalowano <x id="PH"/>.
1875025899004073421 Settings updated. Ustawienia zaktualizowane.
2941409202780782189 plugin wtyczka
840045833311458646 theme motyw
2483018961011868950 IP address Adres IP
7223931053738621590 PeerTube thinks your web browser public IP is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Według PeerTube, publiczny adres IP Twojej przeglądarki to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
722088235348685072 If this is not your correct public IP, please consider fixing it because: Jeżeli to nie jest Twój publiczny adres IP, spróbuj go naprawić, ponieważ:
8079826195972333513 Views may not be counted correctly (reduced compared to what they should be) Wyświetlenia mogą nie zliczać się prawidłowo (będą mniejsze niż powinny być)
565435193934699740 Anti brute force system could be overzealous System przeciwko atakom siłowym może być nadgorliwy
4468853448271686046 P2P system could not work correctly System P2P może nie działać prawidłowo
5743050350352753869 To fix it: Aby to naprawić:
1285026053775066761 Check the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> configuration key Sprawdź klucz konfiguracji <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/>
7014275542536964627 If you run PeerTube using Docker, check you run the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> with <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (see <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>) Jeżeli uruchamiasz PeerTube przez Dockera, srpawdź czy uruchamisz <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> z <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (zobacz <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>)
7591870443991978948 Last week W ostatnim tygodniu
4981709795568846080 Last day W ostatnim dniu
9178360613965745088 Last hour W ostatniej godzinie
3164845764519833078 debug debug
4279081882680795350 info info
3379167598974960777 warning ostrzeżenie
8772116786769251214 error błąd

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2483018961011868950
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1412