Translation

6086125715086510222
English
Key English Polish Actions
8644431249513874405 <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markdown</a> compatible that supports: Kompatybilny z <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markdown</a>, obsługującym:
146235964740293376 Recommended Rekomendowane
80975420989930934 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>) (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>)
1779391511451594552 Using an ActivityPub account Używając konta ActivityPub
3372646000533908418 Subscribe with a remote account: Subskrybuj ze zdalnego konta:
6691897331062834756 Subscribe with an account on this instance Subskrybuj kontem na tej instancji
1740917574463702967 Subscribe with your local account Subskrybuj używając swojego lokalnego konta
7639191791633609999 The live stream will be automatically terminated. Transmisja zostanie automatycznie przerwana.
8023282004085823427 <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance. <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance.
4140366911638662173 Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files? Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files?
2955645766721124100 Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files
7758350391886784213 Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
6279087330074580345 Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
2949829240129672512 Using a syndication feed Używając kanału syndykacyjnego
7695158742270602420 Subscribe via RSS Subskrybuj przez RSS
6086125715086510222 PROFILE SETTINGS USTAWIENIA KONTA
855178133027341271 <x id="START_TAG_SPAN"/>Remote subscribe<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Remote interact<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/>Zdalna subskrypcja <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="START_TAG_SPAN_1" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/>Zdalna interakcja <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
6462281745850371027 You can subscribe to the channel via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Możesz zasubskrybować ten kanał z dowolnej instancji obsługującej ActivityPub w Fediwersum (np. PeerTube, Mastodon czy Pleroma).
20374890400263257 You can interact with this via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Możesz wchodzić w interakcje z tym kanałem z dowolnej instancji obsługującej ActivityPub w Fediwersum (np. PeerTube, Mastodon czy Pleroma).
6751395526297887552 PeerTube version Wersja PeerTube
5975923297757530070 <x id="START_TAG_DIV"/>Default NSFW/sensitive videos policy<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>can be redefined by the users<x id="CLOSE_TAG_DIV"/> <x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>Domyślne ustawienia dla filmów NSFW/wrażliwych <x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/> <x id="START_TAG_DIV_1" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>mogą być zmienione przez użytkowników <x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/>
3386631781603205915 User registration allowed Rejestracja użytkowników otwarta
2562108310156005500 Video uploads Wrzuty filmów
457567965747150035 Transcoding in multiple resolutions Transkodowanie w kilku rozdzielczościach
330610135077253864 Live streaming enabled Włączono transmisję na żywo
8135461567542503937 Transcode live video in multiple resolutions Transkoduj transmisje w wielu rozdzielczościach
4990508956923223990 Max parallel lives Maksymalnie równoczesnych transmisji
7864066132065250510 <x id="INTERPOLATION"/> per user / <x id="INTERPOLATION_1"/> per instance <x id="INTERPOLATION"/> na użytkownika / <x id="INTERPOLATION_1"/> na instancję
486979448055158839 Requires manual validation by moderators Potrzebne ręczne zatwierdzenie przez moderatora
3584756669036615394 Automatically published Opublikowane automatycznie
2602586221576511475 Video quota Przestrzeń na filmy

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6086125715086510222
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 146